Walny Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy 2017 (2013-2016)