Paszporty zagraniczne

Konie z zagranicznymi paszportami, o ile po­sia­da­ją pasz­por­ty zgod­ne z wy­ma­ga­nia­mi Ustawy, za­cho­wu­ją te pasz­por­ty ja­ko obo­wią­zu­ją­ce, ale muszą być zarejestrowane w polskej bazie koniowatych w ter­mi­nie 1 miesiąca od przywozu konia do Polski lub otrzymania paszportu zagranicznego (w przypadku koni urodzonych w Polsce)

W tym celu należy dostarczyć do biura OZHK:

- zgłoszenie koniowatego do rejestru  ok

- oryginalny dokument identyfikacyjny 

-tłumaczenie na język polski sekcji I dokumentu identyfikacyjnego przez tłumacza przysięgłego

Po otrzymaniu dokumentów pracownik OZHK Wrocław skontaktuje się z Państwem w ciągu miesiąca w celu zidentyfikowania koniowatego.

 

 

W przypadku koni importowanych bez paszportu, dokument wystawia OZHK/WZHK.