Premiowanie Źrebiąt Pod Matkami 21 sierpnia - Rybnica 2016