Zarząd

 

 

Zarząd Okręgowego Związku Hodowców Koni we Wrocławiu od 2017r.:

Prezes:  Paweł Mazurek

V-ce-prezes: Janusz Lawin

Skarbnik:
  Roman Drabiński

S
ekretarz:  Mirosław Górny

Członek:  Andrzej Pasternak

Członek:  Ryszard Borys

Członek:  Daniel Garstka

Członek:  Dariusz Śmichura

Członek:  Bogdan Parkitny

Członek:  Wiesław Apanasewicz

Członek:  Joanna Jurkowska

Z-ca Członka:  Łukasz Ambroźy

Z-ca Członka:  Michał Jabłoński

 

 

Komisja Rewizyjna :

Przewodniczący: Roksana Chrabustowicz

Członek:  Piotr Koch

Członek: Edward Borecki

Z-ca Członka: Karolina Kubańska

 

 

Sąd koleżeński :

Przewodniczący: Piotr Mazurek

Członek:  Agnieszka Repczak-Gawron

Członek:  Grzegorz Chyłek

Z-ca Członka: Henryk Paczkowski