Badania DNA

W Polsce obowiązkową kontrolą pochodzenia objęte są :

  • ogiery wpisywane do ksiąg głównych i rejestrów prowadzonych przez PZHK,
  • klacze wpisywane do ksiąg głównych prowadzonych przez PZHK,
  • jak również wszystkie konie urodzone po inseminacji

 

 

Jak pobierać i przesyłać próby krwi od koni w celu badania grup krwi 

 

Jak pobrać i przesyłać włosy od konia do badań DNA

 

Sposób pobierania włosów od koni do badań DNA - szczegółowy opis ze zdjęciami

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Laboratorium Badań Markerów Genetycznych u Koni/Horse Genetic Markers Laboratory
ul. Wołyńska 33, 60-637 Poznań, Poland
tel/fax.: +48 61 848 72 37   
labkonie@up.poznan.pl