Zmiana właściciela

Przypominamy, że od dnia 5 maja 2016 sprzedający (poprzedni właściciel) ma obowiązek zgłoszenia sprzedaży konia, a kupujący (nowy właściciel) nabycia konia. Za niedopełnienie formalności w ciągu 7 dni grozi kara grzywny do 500 zł nakładana przez Państwowy Inspektorat Weterynaryjny. 

Na podstawie umowy kupna-sprzedaży lub w przypadku braku w/w dokumentu - wymagane jest zgłoszenie zmiany właściciela koniowatego - w paszporcie dokonywana jest wówczas zmiana właściciela.


Zmiana musi być dokonana w ciągu 7 dni.


W przypadku współwłasności, współwłaściciele wskazują jedną osobę odpowiedzialną za konia, którą należy wpisać do paszportu. Poprzedni właściciel może przesłać na adres odpowiedniego OZHK zgłoszenie zmiany właściciela w celu wyrejestrowania konia.

 

W związku z licznymi zapytaniami informujemy że kupując konia spoza województwa DOLNOŚLASKIEGO lub mieszkając w innej części Polski mogą Państwo przesłać paszport wraz z dokumentami do przerejestrowania do OZHK Wrocław.

 

ABY PRZEREJESTROWAC KONIWATEGO NALEŻY:

 

Wypełnioną szczegółowo kartkę - zgłoszenie zmiany właściciela lub wypełnioną szczegółowo Umowę Kupna-Sprzedaży wraz z paszportem należy przesłać lub przywieźć do biura OZHK.

 

Informacje tam wpisane (imię i nazwisko, adres, numer telefonu sprzedającego i kupującego) podpisuje nowy właściciel (kupujący) i poprzedni właściciel (sprzedajacy). W przypadku braku podpisów nowego i poprzedniego właściciela - koń nie zostanie przerejestrowany

 W przypadku osoby niepełnoletniej wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego.

Za przerejestrowanie koniowatego opłatę (17,50 zł - 1 zmiana) można uiścić w biurze OZHk lub wpłacić na konto.

Nr. konta: BGŻ S.A. we Wrocławiu 75 2030 0045 1110 0000 0035 8140 z dopiskiem "nazwisko nowego właściciela - opłata za zmianę właściciela - nazwa konia nr paszportu "
np. Jan Kowalski - opłata za zmianę właściciela konia - Baśka POL 999 67 99999 99

 

Opłata za odesłanie dokumentów pocztą

+

opłata za 1 zmianę * ilość sztuk

1 - 4 Paszportów

8,50

17,50* ilość paszportów

5-9 Paszportów

13,50

17,50 * ilość paszportów

 

 

W PRZYPADKU WYREJESTROWANIA KONIOWATEGO NALEŻY:

 

- Wypełnić zgłoszenie sprzedaż ONLINE 

- lub wypełnione zgłoszenie - sprzedaż (wypełnione zgłoszenie "sprzedaż" zeskanować wysłać mailem na adres:ozhk.wroclaw@interia.pl)

- lub wypełnione szczegółowo perforowaną kartkę umieszczoną na końcu paszportu - zgłoszenie zmiany właściciela

- lub wypełnione szczegółowo umowę kupna-sprzedaży

 

Wyżej wymienione dokumenty należy wysłać pocztą, faksem lub przywieźć do biura OZHK.

 

 

OZHK we Wrocławiu nie pobiera żadnych opłat za wyrejestrowanie konia