Opłaty

Zmiana opłat od 2.06.2016r.

 

Płatności można dokonać:

w biurze OZHK (ul. Olszewskiego 7, 51-642 Wrocław) ,
przelewem bankowym (BGŻ S.A.we Wrocławiu numer konta:

75 2030 0045 1110 0000 0035 8140*

lub przekazem pocztowym (na adres związku lub numer konta)

z dopiskiem :
np
- Jan Kowalski - Nowa Ruda. wydanie zaświadczenia do użytków zielonych,
-Jan Kowalski - Nowa Ruda, zmiana właściciela konia Baśka POL 999670099999 itd.)

 

cennik
dla członków związku;
(zł)
dla osób spoza związku
(zł)
 
 
 
 
 
 
Wydanie paszportu (z zaczipowaniem koniowatego)
125
125
Duplikat paszportu + obowiązkowe czipowanie
150 + 71,20 = 221,20
150 + 71,20 = 221,20
 
 
 
Zarejestr. konia z zagranicznym paszportem
41,80
41,80
Zarejestr. konia z zagranicznym paszportem ze zm.właściciciela 
139,50
139,50
Zarejestr. konia importowanego rzeźnego ze zm.właściciciela 
59,30
59,30
Duplikat dokumentu hodowlanego
50,00
50,00
Dokonanie zmian w rejestrze,(np zmiana właściciela)
17,50
17,50
Słowny i graficzny opis konia                 53,50                 53,50
 
+
+
     
Opłata za przesyłkę dokumentów pocztą    
Licencje
5,50
5,50
od 1 do 4 Paszportów 
8,50
8,50
   
 
5-9 Paszportów
13,50
13,50
 
.
 
 
.
 
Przegląd selekcyjny źrebięcia rocznego i dwuletniego
5,00
10,00
Ocena wartości użytkowej klaczy młodej
10,00
20,00
Wpis klaczy do księgi
70,00
80,00
Ocena wartości użytkowej klaczy starszej z żrebięciem lub bez źrebięcia
30,00  lub 15,00
60,00 lub 30,00
Ocena wartości użytkowej ogiera młodego
50,00
50,00
Wpis ogiera do księgi
200,00
300,00
Ocena wartości użytkowej ogiera starszego
200,00
400,00
Wykaz ogierów
15,00
15,00
Znakowanie konia (wszczepianie CHIPA)
71,20
71,20
Ryczałt za indywidualny dojazd
0,8358/1 km
0,8358/1 km
 
.
 
 
.
 
Zaświadczenie o zarejestrowanych koniach
20,00
20,00
Wysyłka zaświadczenia pocztą
5,50
5,50
 
.
 
1 " Hodowca i Jeżdziec" (w tym przesyłka listem poleconym)
17,00
17,00
     
 
.
 
Wpisowe
.
50,00
Składka członkowska (od 01.01.2015)
100,00 w tym prenumerata HiJ
 Nieopłacenie składki przez kolejne 4 lata, powoduje skreślenie z listy członków!