Utylizacja zwierząt

Utylizacja Zwierząt
Lista podmiotów, które od 1stycznia 2016 r. na podstawie umów z ARiMR świadczą usługi w zakresie zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich pobierz 

Koszty świadczeń przedstawione przez podmioty są zróżnicowane, dlatego też rolnicy przed zleceniem wykonania usługi powinni zapoznać się z jej kosztem w poszczególnych firmach operujących na terenie danego województwa.

 

Województwo

Podmiot

Całodobowy nr telefonu, pod którym są przyjmowane zgłoszenia od producentów rolnych

telefon

fax

Dolnośląskie

Saria Małopolska Sp. z o.o.

12/387 30 65

12/387 30 64

Promarol-Plus Sp. z o.o.

65/549 32 97

65/549 33 33

ZR-P "Farmutil HS" S.A.

67/281 42 61

67/281 42 73

ZPH Rakowscy Sp.j

 609 002 828

(65) 5711-729