Aktualności

Przetarg na sprzedaż starszych ogierów rasy śląskiej.

2015-10-08 08:59

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na sprzedaż starszych ogierów rasy śląskiej sprawdzonych w hodowli. Wszystkie ogiery kwalifikują się do krycia klaczy hodowlanych będących w programie ochronnym.

OFERTA SPRZEDAŻY  >

Uwaga ! ! ! Nowe paszporty od 1 stycznia 2016 r

2015-10-05 09:56

Wszystkie konie urodzone w pierwszej połowie 2015 roku i wcześniej muszą otrzymać paszporty do końca 2015 roku.

Ostatnia szansa na pasz­port dla koni uro­dzo­nych do 30 czerwca 2015 r!

Konie urodzone do 30 czerwca 2015 prosimy zgłaszać do identyfikacji do 1 października 2015  -  w przypadku niemożliwości wystawienia paszportu do końca 2015 r. otrzymają duplikaty lub zastępcze dokumenty identyfikacyjne, wyklu­czające je z łań­cu­cha żywnościowego.

Konie urodzone w IV kwartale 2015 roku prosimy zgłoszać do 7 dni od daty urodzenia.

 

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2016 roku wejdzie w życie nowe unijne rozporządzenie (2015/262) z dnia 17 lutego 2015 roku określające zasady dotyczące metod identyfikacji koniowatych.

ZT Ksiaż -Test obcego powożącego - 6.10.2015,próba dzielności 16-17.10.2015,Aukcja ogierów -17.10.2015

2015-10-05 09:47

Termin próby dzielności ogierów rasy śląskiej oraz ogierów ras szlachetnych: 16-17 października 2015 r.

Aukcja ogierów 17 października 2015 r. - regulamin

Test obcego powożącego


Serdecznie zapraszamy hodowców, właścicieli oraz wszystkich zainteresowanych na test obcego powożącego w Zakładzie Treningowym Ogierów w Książu. Test odbędzie się w dniu 6 października 2015 r. (wtorek), rozpoczęcie planowane jest na godz. 9:00, a obcym powożącym będzie Alicja Chodkiewicz.

Śląskie konie wygrywają Mistrzostwa Świata!

2015-09-29 00:05

bartek mPierwszy raz w histo­rii odbyły się Mistrzostwa Świata Młodych Koni w Powożeniu Zaprzęgami. Dwóch Polskich zawod­ni­ków zapre­zen­to­wało 6 koni w 3 kate­go­riach wie­ko­wych - 5-, 6- i 7-latków. Weronika i Bartłomiej Kwiatek wyru­szyli z pol­skimi końmi do węgier­skiego Mezohegyes.

5 z sze­ściu koni zakwa­li­fi­ko­wało się do Finałów Mistrzostw Świata. Wszystkie rasy śląskiej:

 

  • Powożony przez Weronikę Kwiatek 5-letni ogier Imbred śl. (Pikolo śl. - Izyda / Mundial śl.), hodowli i wła­sno­ściGrzegorza Świątka. Ogier zajął osta­tecz­nie 4 miej­sce, a przez sędziów okrzyk­nięty został ślą­skim Totilasem, co zawdzię­cza ponad­prze­cięt­nej ela­stycz­no­ści szcze­gól­nie kłusie.
  • Powożone przez Bartłomieja Kwiatka:
    • 6-letni ogier Bazyli śl. (Lokan śl. - Bazylia / Palant śl.), hod. SO Książ, wła­sno­ści Grzegorza Świątka. Bazyli został pierw­szym Mistrzem Świata w kate­go­rii 6-laktów! Za przy­dat­ność i per­spek­tywę na przy­szłość dosta­wał ocenę 9!
    • 6-letnia klacz Frezja śl. (Regiment śl. - Fuksja / Jogurt śl.), hod. SO Książ i wła­sno­ści Grzegorza Świątkazostała srebrną meda­listką Mistrzostw Świata w kate­go­rii 6-latków.
    • 7-letni ogier Sonet śl. (Dastin xx. - Sorbona / Bojkot śl.), hod. SO Książ, wła­sność OHZ Kamieniec Ząbkowicki, który upla­so­wał się w moc­nej stawce 7-latków na 4 miej­scu!
    • 7-letnia klacz Lawenda śl. (Arabetto śl. - Lokana / Glockner old.), hod. SO Książ, wła­sno­ści OHZ Kamieniec Ząbkowicki. Klacz zajęła 6 miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji końcowej.

To ogromny suk­ces pol­skiej hodowli i sportu! Bartłomiej i Weronika Kwiatek zapre­zen­to­wali wybitne konie, które na równi wal­czyły z końmi nie­miec­kimi i holen­der­skimi, poko­nu­jąc je w kilku kla­sy­fi­ka­cjach! To wspa­niały wynik i pewien prze­łom, który poka­zuje, że konie hodo­wane w Polsce to konie z czo­łówki świa­to­wej. Każda kate­go­ria była repre­zen­to­wana przez pol­skich zawod­ni­ków, któ­rzy w każ­dej z nich zajęli wyso­kie lokaty.

Zasadnicza próba dzielności koni rasy konik polski

2015-09-29 00:01

1a

16 września w Stankowicach w gospodarstwie państwa Chyłków odbyła się zasadnicza próba dzielności koni rasy konik polski. Do próby przystąpiły cztery konie, trzy zaliczyły ją pozytywnie.

Komisja w składzie: Katarzyna Igielska, Beata Kapica i Krzysztof Wójcik wraz z właścicielami koni uzgodniła, że konie będą zaliczały wierzchową próbę dystansową, w której trzeba pokonać 9 km. w naprzemiennych chodach : stęp, kłus, galop.

Doskonale sprawdziła się w tej próbie klacz OZDOBA (Newton-Omega) hod. i wł. Joanny Chyłek zdobywając 38,5 pkt i ocenę wybitną, tuż za nią uplasowała się bardzo żeńska DYMISJA (Nestor-Diodka ) hod. Mirosława Jarmuża a własności Joanny Chyłek z 33 pkt. i oceną bardzo dobrą. Trzecie miejsce przypadło ogierowi LEN (Galeon-Lepaja) hodowli Agnieszki Drzewieckiej a własności Józefa Skulskiego, który zdobył 27 pkt i ocenę dobrą.

Trzeba podkreślić, że koniki do próby były bardzo dobrze przygotowane pod kątem kondycyjnym i umiejętnie pokazane pod siodłem przez amazonki.

Właścicielom koni gratulujemy tak dobrych wyników uzyskanych w tej trudnej próbie!!!

 

Zwycięski Paco!

2015-09-28 23:47

Miło nam poinformować, że na odbywających się  w Strzegomiu MPMK w WKKW wśród koni 5-  letnich tytuł mistrzowski zdobył PACO  (Contender-Paloma po Escudo ) hodowli i  własności pana Marka Piętki z woj. lubuskiego.  Konia dosiadała Pani Daria Kobiernik. Serdecznie  Gratulujemy!

Sprzedaż siana dobrej jakości - powiat strzelecko-drezdenecki

2015-09-01 12:23

Lubuska Izba Rolnicza informuje, że na terenie woj. lubuskiego rolnicy posiadają znaczną ilość siana dobrej jakości. Hodowcy zainteresowani nabyciem siana proszeni są o kontakt z biurem Lubuskiej Izby Rolniczej w Zielonej Górze:

tel. 68 324 62 62 ; 

email: sekretariat@lir.agro.pl

więcej

V Przegląd Młodzieży Koni Rasy Śląskiej i Konik Polski - 12.09.2015 Lubomierz - wyniki i galeria

2015-08-27 11:17

Okręgowy Związek Hodowców Koni we Wrocławiu i Terenowe Koło Hodowców Koni w Jeleniej Górze zawiadamiają, iż Wystawa Koni Hodowlanych (ogierków rocznych, klaczek rocznych i dwuletnich rasy śląskiej i konik polski), odbędzie się 12 września 2015 r. (sobota) w Lubomierzu. 

wyniki

galeria

 Informacja dla wystawców:


Hodowcy proszeni są o:

-przywiezienie koni do godziny 9:00 w sobotę (plac przy ul. Majowej -trasa na Oleszną Podgórską)

-odbiór numerów startowych - sobota 9:00-9:30 - po okazaniu paszportu konia i uiszczeniu kaucji zwrotnej

-w przypadku problemów z dowiezieniem koni prosimy o wcześniejszą informację telefoniczną (71/321 25 53 lub 783 988 386) 

-obowiazkowe szczepienie koni przeciwko grypie (harmonogram szczepień )

-przewidziano premiowanie źrebiąt zgodnie z regulaminem PZHK (nagrody pieniężne dla właścicieli najwyżej ocenionych koni (dot. członków opłacających regularnie składki członkowskie)

- nagrody będą wypłacane właścicielom koni po okazaniu dowodu osobistego, lub osobie upoważnionej po okazaniu dowodu osobistego oraz pisemnego upoważnienia wystawionego przez przez właściciela konia (dane i podpis właściciela konia (imię nazwisko, adres, pesel i nr dowodu) oraz dane osoby upoważnionej (imię nazwisko, adres, pesel i nr dowodu).

Kwalifikacja do treningu zaprzęgowego ZT Książ - 18.08.2015

2015-08-24 15:59

Zapraszamy do zapoznania się z

WYNIKAMI

GALERIĄ ZDJĘĆ Katarzyny Brody

GALERIĄ ZDJĘĆ Pauliny Peckiel

 

 

 

Właściciele ogierów powinni zgłosić je do właściwego ZHK/WZHK, w nieprzekraczalnym terminie do 23 czerwca 2015 r.

Opłatę kwalifikacyjną należy uiścić najpóźniej do 31 lipca 2015 r na konto PZHK 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410 w wysokości 200 zł za każdego ogiera zgłoszonego do ZT. Na przelewie należy nanieść adnotację „Zgłoszenie ogiera do ZT”.

WIĘCEJ

19-20 Września 2015 Czempionat Koni Rasy Wielkopolskiej

2015-08-24 14:51

Zapraszamy Państwa w dniach 19-20 Września 2015 120- lecie Związku Hodowców Koni Wielkopolskich połączonego Z Czempionatem Koni Rasy Wielkopolskiej w Ośrodku Jeździeckim w Wolicy k. Kalisza

 

Regulamin

Czempionaty Kuców 5-6.09. 2015 - Strzegom - ODWOŁANY

2015-08-20 11:32

W związku ze zbyt małą liczbą zgłoszeń, Okręgowy Związek Hodowców Koni we Wrocławiu informuje, że IV Ogólnopolski Czempionat Hodowlany KucówII Czempionat Użytkowy Kuców  nie odbędzie się. Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

 

 

W związku ze zbyt małą liczbą zgłoszonych koni organizator przedłużył termin zgłoszeń do 22.08.2015.

 

Informujemy, że dnia 5-6 wrze­śnia w LKS Stragona Strzegom odbędą się: IV Ogólnopolski Czempionat Hodowlany KucówII Czempionat Użytkowy Kuców. Zapraszamy hodow­ców i wła­ści­cieli kuców do wzię­cia udziału w czempionatach.

Regulamin  

Lista koni                                                              

Regulamin 2

 

Okręgowy Związek Hodowców Koni we Wrocławiu przyjmuje zgłoszenia koni na Czempionat do 20 sierpnia 2015 lub wyczerpania limitu miejsc.

Hodowcy z innych OZHK/WZHK zgłaszają konie za pośrednictwem macierzystych Związków.

Mistrzostwa Dolnego Śląska w ujeżdżeniu

2015-08-19 08:38

Niezmiernie miło nam poinformować, że tegoroczne Mistrzostwa Dolnego Śląska w ujeżdżeniu, w dwóch kategoriach, wygrały konie wyhodowane przez naszych hodowców. Miejsce pierwsze w kat. seniorów wywalczyła Aleksandra Tomala na bułanym ogierze Mozart-P (Corleone Z - Mojra po Mandat) wyhodowanym przez Bogdana Parkitnego z Kowar. Natomiast złoty medal w kat. juniorów młodszych zdobyła Kinga Paszkiewicz na gniadej klaczy Presja (Pegasus HB - Pokusa po Lord Alexander), hodowli Pawła Mazurka z Pankowa. Serdecznie gratulujemy sukcesów!

Uwaga !!! Wszystkie konie urodzone w pierwszej połowie 2015 roku i wcześniej muszą otrzymać paszporty do końca 2015 roku

2015-08-17 11:05

Konie urodzone do 30 czerwca 2015 należy zgłosić do identyfikacji najpóźniej do 1 października 2015, w przeciwnym wypadku otrzymają duplikaty lub zastępcze dokumenty identyfikacyjne.

Konie urodzone w IV kwartale 2015 roku prosimy zgłoszać do 7 dni od daty urodzenia.

 

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2016 roku wejdzie w życie nowe unijne rozporządzenie (2015/262) z dnia 17 lutego 2015 roku określające zasady dotyczące metod identyfikacji koniowatych.

Paweł Spisak na Banderasie - Mistrzami Polski Seniorów!

2015-08-10 21:59

Banderas_Strzegom_wwwBanderas został wyhodowany na Dolnym Śląsku przez pana Romana Drabińskiego! Serdecznie gratulujemy!!!

Dolnośląska Amatorska Liga Zaprzęgowa - 29.08.2015

2015-08-10 12:59

III eliminacja - STAJNIA AGRO-PODKÓWKA - 29 sierpnia 2015

Organizator: Stajnia Agro-Podkówka, tel. 503 021 427

Miejsce zawodów: Agroturystyka „Podkówka”, Świdnik 62, 58-410 Marciszów, powiat kamiennogórski

więcej

Katalog ogierów ras szlachetnych do ZT Książ -18.08.2015 r.

2015-08-10 09:32

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z kata­lo­giem ogie­rów rasy ślą­skiej oraz pozo­sta­łych ras szla­chet­nych, zgło­szo­nych na kwa­li­fi­ka­cję do 60-dnio­wego stacjo­nar­nego tre­ningu o pro­filu zaprzę­gowym w ZT Książ.

więcej

 

V Ścieżka Huculska Ziemi Kłodzkiej - 15.08.2015 r. - Paszków -ODWOŁANA

2015-08-04 14:25

W związku ze zbyt małą liczbą zgłoszeń, Okręgowy Związek Hodowców Koni we Wrocławiu informuje, że V ŚCIEŻKA HUCULSKA ZIEMI KŁODZKIEJ  nie odbędzie się. Za utrudnienia przepraszamy.

Ogólnopolski czempionat hodowlany koni rasy sp i porównawczy koni ras m, wlkp i sp w skokach luzem 21-22.08.2015 - Drzonków

2015-07-28 15:21

Serdecznie zapra­szamy do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nami: Ogólnopolskiego czem­pio­natu hodow­la­nego koni rasy pol­ski koń szla­chetny pół­krwi w sko­kach luzem (regulaminoraz Ogólnopolskiego czem­pio­natu porów­naw­czego koni ras mało­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej i pol­ski koń szla­chetny pół­krwi w sko­kach luzem (regulamin). Zgłoszenia koni przyjmuje PZHK do 6 sierpnia 2015: drogą mailową: kusmierczak@pzhk.pl, tel.503 123 654

IV Wrocławski Korowód Nadziei - 5.09.2015 Rynek-Wrocław

2015-07-27 13:43

Straż Miejska Wrocławia Referat Patroli Konnych wspólnie z Fundacją na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową mieszczącą się we Wrocławiu zaprasza hodowców i miłośników koni do wzięcia udziału jako uczestników "konno- bryczkowego korowodu" w dniu 5 września 2015 roku w IV  Wrocławskim Korowodzie  Nadziei.

ZGŁOSZENIA                     PROGRAM

 Celem jest zbiórka przez wolontariuszy datków pieniężnych na wyposażenie Przylądka Nadziei – dziecięcego specjalistycznego szpitala transplantacji szpiku kostnego we Wrocławiu, której propagatorką jest Pani Senator prof. Alicja Chybicka. Impreza objęta jest honorowym patronatem prezydenta miasta Wrocławia, marszałka województwa, oraz wojewody dolnośląskiego. 

Wszelkich informacji udziela kierownik referatu Zbigniew Golonka tel. 600532727, mail patrolkonny@strazmiejska.wroclaw.pl

Kurs powożenia z mistrzem Bartłomiejem Kwiatkiem 24-26.07.2015, SO Książ

2015-06-22 09:13

Kurs poprowadzi Bartłomiej Kwiatek - złoty multimedalista Mistrzostw Polski, siedmiokrotny zwycięzca rankingu Światowej Federacji Jeździeckiej (FEI).

 

 


V-ce Mistrz Świata z Pratoni del Vivaro. Wielokrotny zwycięzca wielu prestiżowych konkursów powożeniowych. Bartłomiej jest również doświadczonym trenerem. Jego podopiecznych można oglądać na polskich i światowych hipodromach.

Dla kogo?

Zapraszamy osoby ze swoimi zaprzęgami, istnieje również możliwość skorzystania z koni/bryczek gospodarza.
Minimalnym wymaganiem, aby wziąć udział w kursie jest umiejętność samodzielnego poruszania się zaprzęgiem. Zapraszamy również zawodników, którzy już rozpoczęli starty. Będziemy opierać się głównie o program klasy L. Każdy z uczestników będzie potraktowany indywidualnie, więc nie ma górnego limitu umiejętności. Liczba miejsc ograniczona.

Zapraszamy również wolnych słuchaczy. Będą oni mieli wstęp na wszystkie zajęcia praktyczne, jak i teoretyczne.

WIĘCEJ