Aktualności

Regulamin funduszu hodowlanego

2016-04-22 07:34

Fundusz będzie wykorzystany na nagradzanie źrebiąt pod matkami, roczniaków i dwulatków wszystkich ras, a także ocenianych w skokach luzem dwu- i trzyletnich koni ras szlachetnych, na zorganizowanych przeglądach, na których udało się zgromadzić min. 10 młodych koni danej rasy (m, wikp i sp liczone razem).

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z Zasadami tworzenia i wykorzystania puli premii hodowlanych w ramach funduszu PZHK w 2016 roku.

Próba dzielności klaczy ZT Książ

2016-04-11 07:18

Informujemy, że dwu­dniowa próba dziel­no­ści kla­czy rasy ślą­skiej, koń­cząca sta­cjo­narny 60-​dniowy tre­ning za­przę­gowy w Zakładzie Treningowym w Książu roz­pocz­nie się w dniu 15 kwiet­nia (pią­tek) o godz. 1200.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy.

HiJ – Wiosna 2016

2016-04-07 13:29

W sprze­daży jest już do­stępny nowy-49 nu­mer „Hodowcy i Jeźdźca”.  Kwartalnik ukazuje się w: styczniu (zima), kwietniu (wiosna), lipcu (lato) październiku (jesień).

Wszyscy członkowie OZHK Wrocław którzy do 15 marca br. opłacili składkę członkowską na 2016 rok otrzymają za pośrednictwem poczty ww. numery "Hodowcy i Jeźdźca".

 

Weronika Kwiatek tre­ne­rem Kadry Narodowej Powożących Zaprzęgami Jednokonnymi

2016-04-05 08:21

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego pod­czas ostat­niego po­sie­dze­nia po­wo­łał Weronikę Kwiatek na tre­nera Kadry Narodowej Powożących Zaprzęgami Jednokonnymi. Nowej tre­ner za­da­li­śmy kilka py­tań od­no­śnie jej naj­bliż­szych pla­nów dla pol­skiej ekipy po­wo­że­nia sin­glami.

więcej

DALZ - Dolnośląska Amatorska Liga Zaprzęgowa - Regulamin

2016-03-31 07:35

dalzZapraszamy do zapoznania się z poprawionym regulaminem DALZ 2016 - zmieniły się zasady rozgrywania próby maratonu oraz zręczności.

 

 

REGULAMIN DALZ

PROGRM UJEŻDŻENIA DALZ ---> MPMK konie4-letnie

ARKUSZ OCENY PROGRAMU UJEŻDŻENIA

 

Przypominamy że w DALZ mogą startować WSZYSCY!!! DALZ nie jest imprezą tylko dla Dolnoślązaków!!! ZAPRASZAMY wszystkich amatorów z całej Polski na wspaniałą integrację środowiska zaprzęgowego!

IV Ogólnopolski Czempionat Kuców - woj. lubelskie

2016-03-30 07:59

Informujemy, że 8 maja na te­re­nie bo­iska tre­nin­go­wego przy sta­dio­nie miej­skim w Bychawie od­bę­dzie się: IV Ogólnopolski Czempionat Hodowlany Kuców. Zapraszamy ho­dow­ców i wła­ści­cieli ku­ców do wzię­cia udziału.

Ocena eksterieru konia -9 kwietnia - Strzegom - Morawa

2016-03-29 09:10

Okręgowy Związek Hodowców Koni we Wrocławiu serdecznie zaprasza na warsztaty "Ocena eksterieru konia". 

Program szkolenia 

11:00 Rozpoczęcie części teoretycznej + poczęstunek

13:00 obiad

13:30 Rozpoczęcie części praktycznej

15:30 Zakończenie 

Warszaty poprowadzi Pan Janusz Lawin.
Koszty uczestnictwa wynoszą 50zł.
Zapisy przyjmujemy do 7.04.2016 pod numerem 71 3212553.
Do zobaczenia! :)

Regulaminy MPMK 2016

2016-03-29 07:42

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z regulaminami tegorocznych Mistrzostw Polski Młodych Koni. Do wglądu do­stępne są już: re­gu­la­min ogólny oraz re­gu­la­miny szcze­gó­łowe dys­cy­plin: WKKW, spor­to­wych raj­dów kon­nych i sko­ków przez prze­szkody. Regulaminy z dys­cy­plin: ujeż­dże­nia oraz po­wo­że­nia za­przę­gami jed­no­kon­nymi są w przy­go­to­wa­niu.

Test ob­cego po­wo­żą­cego -ZT Książ

2016-03-29 07:38

Zapraszamy ho­dow­ców, wła­ści­cieli oraz wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych na test ob­cego po­wo­żą­cego w Zakładzie Treningowym kla­czy rasy ślą­skiej w Książu. Test od­bę­dzie się w dniu 5 kwiet­nia 2016 r. (wto­rek), roz­po­czę­cie pla­no­wane jest na godz. 1000, a ob­cym po­wo­żą­cym bę­dzie Alicja Chodkiewicz.

Statystyka hodowlana

2016-03-18 13:09

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z da­nymi sta­ty­stycz­nymi za rok 2015, do­ty­czą­cymi po­gło­wia koni ho­dow­la­nych 9 ras, dla któ­rych Polski Związek Hodowców Koni pro­wa­dzi księgi stadne…

Wesołych Świąt

2016-03-17 09:41

Zarząd i pracownicy Okręgowego Związku Hodowców Koni we Wrocławiu życzą Wszystkim Hodowcom i Miłośnikom koni zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, spędzonych w gronie najbliższych, mokrego dyngusa, wiosennego optymizmu oraz wielu sukcesów hodowlanych.

Uwaga !!!

2016-03-17 09:05

W dniu 25.03.2016 (piątek) biuro OZHK we Wrocławiu będzie NIECZYNNE. Przepraszamy za utrudnienia.

Wykaz Ogierów 2016

2016-03-03 15:41

OZHK we Wrocławiu informuje iż dostępny jest Wykaz Ogierów 2016 

wpisanych do ksiąg i rejestrów stanowiących na terenie województwa dolnośląskiego

  

Spis treści                                                            

 1. Alfabetyczny wykaz ogierów -
 1. Objaśnienie skrótów -
 1. Szczegółowy wykaz ogierów str. 1 – 70
 • powiat bolesławiecki str. 1
 • powiat brzeski str. 66
 • powiat dzierżoniowski str. 1
 • powiat głogowski str. 1                                  
 • powiat górowski str. 3
 • powiat jaworski str. 4
 • powiat jeleniogórski str. 6
 • powiat j Jelenia Góra str. 9
 • powiat kamiennogórski str. 9
 • powiat kłodzki str. 10
 • powiat legnicki str. 17
 • powiat lubański str. 20
 • powiat lwówecki str. 24
 • powiat milicki str. 25
 • powiat oleśnicki str. 29
 • powiat oławski str. 32
 • powiat kępiński str. 67
 • powiat polkowicki str. 37
 • powiat strzelecki str. 70
 • powiat świdnicki str. 40
 • powiat trzebnicki str. 45
 • powiat wałbrzyski str. 48
 • powiat m. Wrocław str. 57
 • powiat wschowski str. 69
 • powiat wrocławski str. 60
 • powiat ząbkowicki str. 64
 • powiat zgorzelecki str. 65
 • powiat złotoryjski str. 66
 • powiat Gorlitz- NIEMCY str. 70 

4.Notatki

Wymagania dla ogierów zgłaszanych do ZT w 2016 r.

2016-03-03 14:23

Zapraszamy do zapoznania się z wymaganiami dla ogierów zgłaszanych do stacjonarnego treningu w 2016 r. Daty rozpoczęcia oraz zasady zgłaszania zostały zamieszone na stronie OZHK Wrocław w zakładce Hodowla/Zakłdy Treningowe oraz na stonie PZHK:  http://pzhk.pl/selekcja/zt-ogiery/

Zebrania członków Terenowego Koła Hodowców Koni

2016-02-15 08:45

Terenowe Koła Hodowców Koni zapraszają na doroczne zebrania Członków Związku, które odbędą się o godzinie 11:00 w następujących terminach i miejscach:

 

 

 -) 1.03.2016 (wtorek) - Urząd Gminy Lubomierz (Pl. Wolności 1) - TKHK Jelenia Góra

 -) 2.03.2016 (środa) - Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Gminy w Chojnowie zs w Piotrowicach (Piotrowice 16 , 59-225 Chojnów)-TKHK Legnica

-) 9.03.2016 (środa) – Stado Ogierów Książ -TKHK Wałbrzych

-) 10.03.2016 (czwartek) - Zespół Szkół w Siedlcu Trzebnickim (ul. Wrocławska 22)- TKHK Wrocław

-) 15.03.2016 (wtorek) godz. 1100 w Świetlicy Wiejskiej w Boguszynie 91a (k/ Kłodzka) dla 

hodowców koni zimnokrwistych)

 

 

 

 

Nabór klaczy rasy śląskiej do ZT

2016-02-10 09:47

Informujemy, że kwalifikacja klaczy rasy śląskiej do stacjonarnego treningu zaprzęgowego w Zakładzie Treningowym w Książu odbędzie się w dniu 16 lutego 2016 r. (wtorek). Planowane rozpoczęcie kwalifikacji o godz. 12:00. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

 

Cennik stanówki ogierami w SO Książ w sezonie 2016

2016-02-09 15:51

Cennik stanówki ogierami w SO Książ w sezonie 2016

 

 

1. 816 GWł LOKAN śl. 2001r. Largis – Lokana po Glockner 2.000,-

2. 892G Wł NIGER śl. 2005r. Turkus – Niwa po Alpinex xx 1.000,-

3. 882 GWł DRAB śl. 2005r. Hutor – Dama po Arsen 600,-

4. 970 GWł RODOS śl. 2010r. Drab – Regencja po Bank 500,-

5. 936 GWł SONET śl. 2008r. Dastin xx – Sorbona po Bojkot 800,-

6. 999 GWł NARWIK śl. 2011r. Lokan – Narew po Nomen 500,-

7. 998 GWł RENESANS śl. 2012r. Lokan – Regencja po Bank 500,-

 

SO Książ zrezygnowało z pobierania 50% opłaty za krycie klaczy w przypadku powtórzenia stanówki.

 

Cennik obowiązuje od 01.01.16r

II POKAZ OGIERÓW LICENCJONOWANYCH 13.02.2016

2016-01-21 10:34

Z przyczyn niezależnych od Organizatora "II pokaz ogierów licencjonowanych", zaplanowany na 13 lutego, zostaje odwołany. Przepraszamy za utrudnienia!

 

 

Wykaz ogierów 2016

2016-01-15 15:46

OZHK we Wrocławiu przyjmuje zgłoszenia hodowców chętnych do zamieszczenia : zdjęć ogierów w katalogu/wykazie ogierów kryjących w 2016 r. W katalogu ujęte zostaną ogiery kryjące na terenie woj. dolnośląskiego 

 

Gotowe strony należy przesyłać na adres ozhk.wroclaw@interia.pl  w formacie cdr (preferowane) pdf lub jpg (cała strona = format C5)

Zakłady treningowe klaczy 2016

2016-01-14 08:56

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wymaganiami dla kla­czy zgła­sza­nych do sta­cjo­nar­nego tre­ningu w 2016 roku. Daty roz­po­czę­cia oraz zasady zgła­sza­nia zostały już zamiesz­czone na stro­nie „Zakłady Treningowe Klaczy”.

 

Wymagania dla klaczy zgłaszanych do stacjonarnego treningu w ZT w sezonie 2016

Wzór umowy pomiędzy PZHK a właścicielem klaczy

Zmiany w zasadach przeprowadzania próby dzielności klaczy w ZT, ważne od 1 stycznia 2014.

Regulamin stacjonarnej zaprzęgowej próby dzielności klaczy rasy śląskiej (wg reg. próby dzielności ogierów śląskich)

Stacjonarna próba dzielności klaczy sp, wlkp, m i importowanych po 60-dniowym treningu zaprzęgowym

 

Trening wierzchowy

Klacze
szlachetne
Miejsce Kwalifikacje Próba
końcowa
Kwalifikacje Wyniki Zdjęcie
zwycięskiej klaczy
m, wlkp, sp, zagr Bielice 19
lutego
19
kwietnia
     
m, wlkp, sp, zagr Doruchów 14
marca
13
maja
     
m, wlkp, sp, zagr Doruchów 5
września
4
listopada
     
m, wlkp, sp, zagr Bielice 7
października
6
grudnia
     

 

Trening zaprzęgowy

Klacze
szlachetne
Miejsce Kwalifikacje Próba
końcowa
Kwalifikacje Wyniki Zdjęcie
zwycięskiej klaczy
śl. Książ 16
lutego
15-16
kwietnia
     
m, wlkp, sp, zagr, śl.* Klikowa 8
marca
6-7
maja
     
m, wlkp, sp, zagr, śl.* Bogusławice 18
kwietnia
16-17
czerwca
     
śl. Książ 26
kwietnia
24-25
czerwca
     
m, wlkp, sp, zagr, śl.* Klikowa 5
lipca
2-3
września
     
m, wlkp, sp, zagr, śl.* Bogusławice 8
sierpnia
6-7
października