Aktualności

Godziny pracy OZHK we Wrocławiu - 02.05.2017

2017-04-28 10:39

Dnia 2.05.2017 (wtorek) biuro OZHK we Wrocławiu będzie czynne w godzinach: 8:30-13:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Izerska Parada Powozów 2017 - 1 maja w godzinach 10:00 - 18:00

2017-04-27 09:21

Ta oficjalna nazwa imprezy w pełni oddaje jej charakter. W tym roku będzie ona zorganizowana po raz piąty. Uczestnikami barwnego korowodu mogą być miłośnicy koni, hodowcy i właściciele powozów, którzy kontynuują piękną tradycję powożenia, a także jeźdzcy wierzchem.

Zbióra  uczestników o godzinie 11:00 na placu przy ul. Majowej w Lubomierzu.

Punktualnie o godzinie 12:00, gdy z wieży lubomierskiego ratusza rozlegnie się miejski hejnał, na rynek wjadą konie aby zaprezentować swoje powozy i konie.


kontakt z organizatorem: Michał Jabłoński 600 510 730., Janusz Lawin 602 534 360


Atrakcje: przejażdzki na kucyku, przejażdżki bryczką, możliwość zakupienia pamiątek z motywami jeździeckimi i konikami, ognisko z kiełbaskami i jabłkami. Zapewniamy stoisko gastronomiczne z piwem i ciepłym jedzonkiem.

_________________________________________________________________


W poprzednich latach poszczególne powozy, ich właściciele i konie zostali przedstawieni licznie zgromadzonej w rynku publiczności. Korowód zaprzęgów zamykała grupa lubomierskich amazonek i jeźdźców. Przejechali oni ulicami Lubomierza, by następnie przez miejscowości Milęcice i Wojciechów powrócić do miasta na tzw." Koński Plac" przy ulicy Majowej. Po powitaniu przez organizatorów i pana burmistrza Wiesława Ziółkowskiego wszyscy uczestnicy zostali udekorowani pamiątkowymi wstęgami. Nagrodami dla właścicieli koni były wiaderka z kostką soli, jabłkami i kantarami.

Piękną statuetkę - podkowę na piaskowcu - otrzymał od fundatora Wiesława Ziółkowskiego nasz gość z Czech - Lubosz Kyksa- który był tutaj już po raz trzeci. Warto dodać, że pan Lubosz z Liberca powoził parą polskiej hodowli karymi końmi rasy śląskiej. Nagrodę starosty lwóweckiego pana Marcina Fludra - talon na zakup sprzętu jeździeckiego - odebrał zasłużony hodowca koni z Zaręby koło Lubania pan Kazimierz Byk, który zaprezentował w dwóch pojazdach swoje ogiery hodowlane.

Wszyscy uczestnicy, turyści i mieszkańcy Lubomierza zostali zaproszeni na ognisko przy którym piekli kiełbaski. Czas spędzony na tym pikniku umilały gościom występy zespołów Łużyczanki z Pobiednej i Kargulinki z Lubomierza. To wiosenne spotkanie jest bardzo cenną inicjatywą środowiska hodowców koni - członków Dolnośląskiego Związku Hodowców Koni, którzy doceniają wzorową współpracę z władzami miasta Lubomierz.

Warto dodać, że tradycyjnie we wrześniu w Lubomierzu organizowana jest wystawa koni, na której oceniane są roczne i dwuletnie klaczki i ogierki.

Dziękujemy partnerom imprezy: Burmistrzowi Miasta i Gminy Lubomierz, OZHK we Wrocławiu, OKiS Lubomierz i zespołom Łużyczanki i Kargulinki.

Impreza jest współfinansowana z inicjatywy lokalnej Miasta i Gminy Lubomierz.

Pokaz Ogierów Licencjonowanych - 11 luty 2017- zdjęcia i film

2017-04-24 07:18

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć

Katarzyny Brody  lub 

Bogusława Jędrycha 

 

 

film

____________________________________________________________________


Opłata za boks oraz wpisowe za ogiera wynosi 100zł. Zgłoszenia prosimy kierować pod nr tel.: 71/321-25-53 w godzinach 8:00-15:00 oraz na adres email: ozhk.wroclaw@interia.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do 23 stycznia lub do wyczerpania miejsc. 

 

LISTA ZGŁOSZONYCH OGIERÓW : 1     2     3

 

 

                                 REGULAMIN  POKAZÓW

                                                                                                         

ORGANIZATOR: Okręgowy Związek Hodowców Koni we Wrocławiu oraz Wrocławski Tor Wyścigów Konnych - Partynice.

DATA: 11.02.2017 r., 

MIEJSCE: Wrocławski Tor Wyścigów Konnych - Partynice.

 

1. W pokazie mogą brać udział ogiery licencjonowane zarejestrowane w polskiej centralnej bazie koniowatych będące własnością członków Związku opłacających aktualne składki.

2. O rodzaju pokazu decyduje właściciel ogiera ( w ręku lub użytkowy).

3.Czas przeznaczony na pokaz jednego ogiera to 5-6 minut łącznie z dekoracją pamiątkowym flo.

4.Ogiery dowiezione na pokaz muszą być zaopatrzone w paszport z adnotacją o aktualnym szczepieniu przeciwko grypie.

5.Organizatorzy pokazu nie odpowiadają za skradzione mienie i ewentualne wypadki i szkody materialne powstałe w czasie transportu koni i w czasie trwania pokazu.

6.Wpisowe w wysokości 100 zł od zgłoszonego do pokazu ogiera należy uiścić do dnia 23.01.2017 na konto Okręgowy Związek Hodowców Koni we Wrocławiu (ul. Olszewskiego 7 , 51-642 Wrocław) :75 2030 0045 1110 0000 0035 8140 tytułem „nazwa ogiera –pokaz partynice

                                                    

                                                               

                                           DODATKOWE  INFORMACJE

1.Oznaczone boksy dostępne będą 11.02.2017 r. od godziny 7.00 (stajnie przy halach).

2.Samochody wraz z przyczepami prosimy zaparkować na wyznaczonym miejscu (parking za boksami letnimi ) i pozostawić porządek po swoich pojazdach (sprzęt do uprzątnięcia obornika dostępny w stajniach).

3.Odprawa organizacyjna o godz.9.30 w hali pokazowej.

4.Prezentujących ogiery prosimy o odpowiedni strój i przygotowanie ogierów.

5.Właściciele ogierów otrzymają katalog wraz z numerami, które należy umieścić z lewej i prawej strony ogłowia.

6.Prezentacja ogiera w ręku: w stój, w kłusie i w galopie luzem.

7.Po zakończeniu prezentacji odbędzie się dekoracja pamiątkowym flo przy głównej trybunie i przejście energicznym kłusem na drugą część hali, w której w wyznaczonym miejscu ogier będzie miał robione pamiątkowe zdjęcia.

 

UWAGA!!! UCZESTNICY SZKOLENIA ABC POWOŻENIA!!!!

2017-04-20 14:25

Spotykamy się 29.04.17r. (sobota) w Godzieszowej w stajni,, Bonza'' Pana Dariusza Śmichury. 

Szkolenie rozpocznie się od godziny 9:00, planowane zakończenie godzina 18:00.

Szkolenie poprowadzi Pan Czesław Konieczny- medalista Mistrzostw Świata, Mistrzostw Polski, były trener kadry narodowej w powożeniu.

Opłatę uiszczacie Państwo na miejscu. Przypominamy że opłaty są o połowę niższe dla członków którzy opłacili składkę członkowską na rok 2017. W cenie szkolenia przewidziany jest ciepły posiłek.

Istnieje możliwość przyjazdu z własnym koniem. Infomację taka prosimy zgłosić do biura OZHK do 26.04.2017 pod numerem telefonu :71/321-25-53

Lista (zamknięta) zgoszonych uczestników/słuchaczy:

Ambroży Łukasz

Uczestnik

Bobrowski Józef

Uczestnik

Bohnke Sandra

Uczestnik

Borkowski Jerzy

Uczestnik

Brzana Karol

Uczestnik

Bukała Zbigniew

Uczestnik

Falów Radosław

Uczestnik

Gidzińska Jagoda

Uczestnik

Gidzińska Joanna

Uczestnik

Górna Justyn

Uczestnik

Jurkowska Joanna

Uczestnik

Mazurkiewicz Wiktoria

Uczestnik

Niedzielski Jakub

Uczestnik

Olejniczak Anna

Uczestnik

Olszowy Aneta

Uczestnik

Podwajciatny Małgorzata

Uczestnik

Podwajciatny Marek

Uczestnik

Ugorski Maciej-rezygnacja

Uczestnik z własnym koniem

Wilczko kamila

Uczestnik

Wityk Krystian 

Uczestnik

Zygnerski Bartosz

Uczestnik

Chajęcka Agnieszka

słuchacz

Chajęcki Kamil

słuchacz

Chrabustowicz Roksana

słuchacz

Górny Mirosław

słuchacz

Nowakowska Agnieszka

słuchacz

Piecyk Paulina

słuchacz

Wieczorek Łukasz

słuchacz

Jabłoński Michał-rezygnacja

słuchacz

Żędzianowski Sławomir

słuchacz

Wojtyła Paula

słuchacz

Meslik Julia

słuchacz

Próba dzielności klaczy ZT Książ 21.04.2017

2017-04-20 10:52

Informujemy, że dwu­dnio­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ra­sy ślą­skiej, koń­czą­ca sta­cjo­nar­ny 60-​dniowy tre­ning za­przę­go­wy w Zakładzie Treningowym w Książu roz­pocz­nie się w dniu 21 kwiet­nia (pią­tek) o go­dz. 11:00.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­ny­ch ser­decz­nie za­pra­sza­my.

POLOWA PRÓBA DZIELNOŚCI OGIERÓW

2017-04-12 09:43

1.1. Terminy

28.04. (pt.) - zgłoszenia ostateczne do OZHK Wrocław(opłata zgłoszeniowa)

8.05. (pon.) - nieprzekraczalny termin przyjmowania zgłoszeń (opłata zgłoszeniowa wyższa o 100%)

 

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami: 

 

2.1. Miejsca i terminy

 

23-24.05. (czw. - pt.) - Leszno                                 (wielkopolskie)                      

30-31.05. (wt.- śr.) - Białka / Janów P.                      (lubelskie)

 

Wesołych Świąt !!!

2017-04-11 13:52

Zarząd i pracownicy Okręgowego Związku Hodowców Koni we Wrocławiu życzą Wszystkim Hodowcom i Miłośnikom koni zdrowych  i pogodnych Świąt Wielkanocnych, spędzonych w gronie najbliższych, mokrego dyngusa, wiosennego optymizmu oraz wielu sukcesów hodowlanych.

Godziny pracy OZHK we Wrocławiu -18-19.04.2017

2017-04-11 13:52

W związku ze szkoleniem pracowników w dniu 18-19.04.2017 biuro OZHK we Wrocławiu będzie czynne w godzinach: 8:30-13:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Uwaga !!!

2017-04-11 13:42

W dniu 14.04.2017 (piątek) biuro OZHK we Wrocławiu będzie NIECZYNNE. Przepraszamy za utrudnienia

Test obcego powożącego 22 marca 2017 - ZT Klacze

2017-03-29 07:28

Serdecznie za­pra­sza­my ho­dow­ców, wła­ści­cie­li oraz wszyst­ki­ch za­in­te­re­so­wa­ny­ch na te­st ob­ce­go po­wo­żą­ce­go w Zakładzie Treningowym w Książu. Test od­bę­dzie się w dniu 11 kwiet­nia 2017 r. (wto­rek), roz­po­czę­cie pla­no­wa­ne je­st na go­dz. 10:00, a ob­cym po­wo­żą­cym bę­dzie Alicja Chodkiewicz.

Uwaga !!!

2017-03-27 07:27

Informujemy, że w związku z walnym zjazdem w dniu 28.03.2017 (wtorek) biuro Okręgowego Związku Hodowców Koni we Wrocławiu będzie NIECZYNNE. Przepraszamy za utrudnienia

Pokaz pracy z młodym koniem (zajeżdżanie) Jakub Ciemnoczołowski

2017-03-17 13:38

Pokaz pracy z młodym koniem

Miejsce: Agroturystyka Stadnina Izery Stankowice 86, 59-820 Leśna 

Termin: 7 kwietnia o 17:00 do 9 kwietnia o 16:00

 

Pokaz pracy z młodym koniem (zajeżdżanie) - to dwudniowe szkolenie w formie pokazu. Jakub Ciemnoczołowski - Instruktor Wykładowca PTTK, wykładowca Uniwersytetu Pro Hipico Bono, mistrz Polski w jeździe bez ogłowia z 2015 roku, jeden z dwóch przedstawicieli Cowboy Dressage of Poland. Od ponad 11 lat specjalizuje się w pracy z młodymi końmi i przygotowaniu ich do pracy pod siodłem. Jego doświadczenie to kilkaset koni rekreacyjnych jak i sportowych, koni małych i dużych.

Koszt 300zł + możliwość wykupienia dwóch obiadów, kawa, herbata i ciasto ok 40zł

Zapisy i informacje Grzegorz Chyłek tel. 665 304 202
email grzegorz_chylek@wp.pl

Podczas szkolenia Jakub będzie pracował z młodym nie zajeżdżonym koniem opowiadając jednocześnie co i w jakim celu wykonuje. Praca z koniem będzie odbywała się w dwóch sesjach w ciągu dnia i przebiegać będzie w "czasie konia". Cały proces oparty będzie o behawior konia i jego naturalną potrzebę budowania stada. Głównym założeniem szkolenia jest pokazanie widzom w jaki sposób możemy uzyskać konia chętnego do pracy, skupionego na człowieku i zaangażowanego w swoje zadania.

Szkolenie poprzedzone będzie spotkaniem z uczestnikami w dniu 7 kwietnia o godz. 17:00 podczas, którego Jakub opowie swojej codziennej pracy.

"W swojej codziennej pracy często spotykam się z końmi źle zajeżdżonymi. Należy pamiętać, że okres zajeżdżania to jeden z najważniejszych momentów w życiu konia. Proces ten ma kolosalny wpływ na jego rozwój i dalszą współpracę konia z człowiekiem."

Pozdrawiam Jakub Ciemnoczołowski Stajnia Pancho

Wykaz Ogierów 2017 w wersji papierowej i online

2017-02-23 11:07

W biurze OZHK Wrocław dostępny jest Wykaz Ogierów (ze zdjęciami) wpisanych do ksiąg i rejestrów stanowiących na terenie województwa dolnośląskiego w roku 2017. Koszt katalogu to 15zł (+ koszt przesyłki 5,5 zł)

 

Spis ogierów 2017(online) 

 

Dane do wpłaty:

Okręgowy Związek Hodowców Koni we Wrocławiu

ul. Olszewskiego 7, 51-642 Wrocław
konto: Oddział Regionalny BGŻ BNP Paribas S.A. we Wrocławiu
75 2030 0045 1110 0000 0035 8140      

 

Spis treści:                     

1. Alfabetyczny wykaz ogierów - 

2. Objaśnienie skrótów -

3. Szczegółowy wykaz ogierów 1 – 74

- powiat brzeski(woj.opolskie)   67

- powiat czarnkowsko-trzcianecki – (woj. wlkp) 73

- powiat dzierżoniowski 1                                

- powiat górowski 1

- powiat jaworski 3

- powiat jeleniogórski 4

- powiat j Jelenia Góra 11

- powiat kamiennogórski 11

- powiat kłodzki 12

- powiat legnicki 21

- powiat lubański 28

- powiat lwówecki 30

- powiat milicki 34

- powiat oleśnicki 29

- powiat oławski 38

- powiat kępiński(woj. wlkp) 69

- powiat polkowicki 42

- powiat strzelecki(woj.opolskie)70

- powiat świdnicki 44

- powiat turecki(woj.wlkp) 68

- powiat trzebnicki 48

- powiat wałbrzyski 53

- powiat m. Wrocław 60

- powiat wschowski(woj.lubuskie)72

- powiat wrocławski 62

- powiat ząbkowicki 66

- powiat zgorzelecki 66

- powiat złotoryjski 67

- powiat Gorlitz- NIEMCY 71

Zebrania członków Terenowego Koła Hodowców Koni

2017-02-23 10:06

Terenowe Koło Hodowców Koni zaprasza na zebrania Członków Związku, które odbędą się o godzinie 11:00 w następujących terminach i miejscach:

 

 

6.03.2017 (poniedziałek) - Urząd Gminy Lubomierz (Pl. Wolności 1) - TKHK Jelenia Góra

7.03.2017 (wtorek) - Świetlica Wiejska (55-095 Godzieszowa)- TKHK Wrocław

8.03.2017 (środa) - Urząd Gminy w Chojnowie (ul. Fabryczna 1,59-225 Chojnów)-TKHK Legnica

9.03.2017 (czwartek) – Stado Ogierów Książ -TKHK Wałbrzych

 

Prognozowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania.

2. Omówienie wydarzeń hodowlanych z roku 2016.

3. Plany imprez hodowlanych na rok 2017.

4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Koła (przedstawi Prezes Terenowego Koła).

5. Wybór nowego Zarządu Koła i delegatów na Zjazd Okręgu.

6. Sprawy różne

7. Zakończenie zebrania.

 

Dla wszystkich członków którzy do dnia 15 marca 2017 opłacą składkę członkowską w wysokości 100 zł (na rok 2017) przewidziana jest roczna prenumerata kwartalnika „Hodowca i Jeździec”.

Pokaz Ogierów Licencjonowanych - 11 luty 2017- ZDJĘCIA część II

2017-02-15 12:24

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć

Katarzyny Brody  lub 

Bogusława Jędrycha 

 

film 

 

_____________________________________________________


Opłata za boks oraz wpisowe za ogiera wynosi 100zł. Zgłoszenia prosimy kierować pod nr tel.: 71/321-25-53 w godzinach 8:00-15:00 oraz na adres email: ozhk.wroclaw@interia.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do 23 stycznia lub do wyczerpania miejsc. 

 

LISTA ZGŁOSZONYCH OGIERÓW : 1     2     3

 

 

                                 REGULAMIN  POKAZÓW

                                                                                                         

ORGANIZATOR: Okręgowy Związek Hodowców Koni we Wrocławiu oraz Wrocławski Tor Wyścigów Konnych - Partynice.

DATA: 11.02.2017 r., 

MIEJSCE: Wrocławski Tor Wyścigów Konnych - Partynice.

 

1. W pokazie mogą brać udział ogiery licencjonowane zarejestrowane w polskiej centralnej bazie koniowatych będące własnością członków Związku opłacających aktualne składki.

2. O rodzaju pokazu decyduje właściciel ogiera ( w ręku lub użytkowy).

3.Czas przeznaczony na pokaz jednego ogiera to 5-6 minut łącznie z dekoracją pamiątkowym flo.

4.Ogiery dowiezione na pokaz muszą być zaopatrzone w paszport z adnotacją o aktualnym szczepieniu przeciwko grypie.

5.Organizatorzy pokazu nie odpowiadają za skradzione mienie i ewentualne wypadki i szkody materialne powstałe w czasie transportu koni i w czasie trwania pokazu.

6.Wpisowe w wysokości 100 zł od zgłoszonego do pokazu ogiera należy uiścić do dnia 23.01.2017 na konto Okręgowy Związek Hodowców Koni we Wrocławiu (ul. Olszewskiego 7 , 51-642 Wrocław) :75 2030 0045 1110 0000 0035 8140 tytułem „nazwa ogiera –pokaz partynice

                                                    

                                                               

                                           DODATKOWE  INFORMACJE

1.Oznaczone boksy dostępne będą 11.02.2017 r. od godziny 7.00 (stajnie przy halach).

2.Samochody wraz z przyczepami prosimy zaparkować na wyznaczonym miejscu (parking za boksami letnimi ) i pozostawić porządek po swoich pojazdach (sprzęt do uprzątnięcia obornika dostępny w stajniach).

3.Odprawa organizacyjna o godz.9.30 w hali pokazowej.

4.Prezentujących ogiery prosimy o odpowiedni strój i przygotowanie ogierów.

5.Właściciele ogierów otrzymają katalog wraz z numerami, które należy umieścić z lewej i prawej strony ogłowia.

6.Prezentacja ogiera w ręku: w stój, w kłusie i w galopie luzem.

7.Po zakończeniu prezentacji odbędzie się dekoracja pamiątkowym flo przy głównej trybunie i przejście energicznym kłusem na drugą część hali, w której w wyznaczonym miejscu ogier będzie miał robione pamiątkowe zdjęcia.

 

Nabór klaczy rasy śląskiej do ZT 21 luty 2017

2017-02-15 07:21

Informujemy, że kwa­li­fi­ka­cja kla­czy ra­sy ślą­skiej do sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu za­przę­go­we­go w Zakładzie Treningowym w Książu od­bę­dzie się w dniu 21 lu­te­go 2017 r. (wto­rek). Planowane roz­po­czę­cie kwa­li­fi­ka­cji o go­dz. 11:00.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­ny­ch ser­decz­nie za­pra­sza­my.

Program rolnośrodowiskowy - Prosimy o pilny kontakt z biurem OZHK !!!

2017-02-09 07:45

Przypominamy że OSTATECZNY termin składania Wniosków i Wykazów do Instytutu dla hodowców już uczestniczących w Programie to koniec lutego każdego roku.

Hodowców którzy nie złożyli Wniosków i Wykazów do Instytutu prosimy o kontakt telefoniczny  z biurem OZHK Wrocław tel. 71/759-18-45.

ZAKŁADY TRENINGOWE (zaprzęgowe) KLACZY 2017 -wymagania i terminy

2017-01-12 07:48

Okręgowy Związek Hodowców Koni we Wrocławiu informuje, że kwa­li­fi­ka­cja kla­czy rasy ślą­skiej do sta­cjo­nar­nego tre­ningu za­przę­go­wego w Zakładzie Treningowym w Książu od­bę­dzie się w dniu 21 lutego 2017 r. (wtorek). Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy.

 

Opłaty:

Opłatę kwalifikacyjna w wysokości 300 zł od zgłoszonej klaczy - należy uiścić naj­póź­niej na dwa ty­go­dnie przed kwa­li­fi­ka­cją na kon­to PZHK:   68 1240 6175 1111 0000 4571 0410.  Brak wpła­ty w wy­zna­czo­nym do te­go ter­mi­nie skut­ko­wać bę­dzie skre­śle­niem kla­czy z li­sty zgło­szeń.

 

Trening zaprzęgowy

Klacze
szla­chet­ne
Miejsce Kwalifikacje Próba
koń­co­wa
Kwalifikacje Wyniki Zdjęcie
zwy­cię­skiej kla­czy
śl. Książ 21 lu­te­go 21-​24 kwiet­nia      
m, wlkp, sp, za­gr, śl.* Klikowa 14 mar­ca 12-​13 ma­ja      
śl. Książ 9 ma­ja 7-​8 lip­ca      
m, wlkp, sp, za­gr, śl.* Klikowa 4 lip­ca 1-​2 wrze­śnia      

więcej 

 

Wykaz ogierów - 2017

2016-12-28 07:06

OZHK we Wrocławiu przyjmuje zgłoszenia hodowców chętnych do zamieszczenia : zdjęć ogierów w katalogu/wykazie ogierów kryjących w 2017 r. W katalogu ujęte zostaną ogiery kryjące na terenie woj. dolnośląskiego 

Uwaga !!!

2016-12-21 09:46

Informujemy, że w dniu 23.12.2016 (piątek) biuro Okręgowego Związku Hodowców Koni we Wrocławiu będzie NIECZYNNE. Przepraszamy za utrudnienia