Aktualności

Święto Konia - Wyniki - Ogólnopolska Wystawa Młodzieży Hodowlanej różnych ras -15.05.2016 - Siedlec Trzebnicki

2016-05-05 10:24

Okręgowy Związek Hodowców Koni we Wrocławiu i Terenowe Koło Hodowców Koni we Wrocławiu zawiadamiają, iż Ogólnopolska Wystawa Młodzieży Hodowlanej różnych ras (ogierków rocznych, klaczek rocznych), odbędzie się 15 maja 2016 r. (niedziela) w Siedlcu Trzebnickim . 

 

 

Wyniki

 

PROGRAM MINUTOWY WYSTAWY SIEDLEC 2016 R.

10:00  Uroczyste otwarcie wystawy

10:20 Ocena młodzieży ras wierzchowych

11:00 Dekoracja zwycięskich koni

11:10 Pokaz „W pustyni i w puszczy”

11:25 Ocena ogierków rocznych rasy śląskiej

12:15 Dekoracja zwycięskich koni

12:25 Oficjalne podziękowania + konkurs dla dzieci „Co koń je”

12:40 Ocena klaczek rocznych rasy śląskiej

14:00 Dekoracja zwycięskich koni

14:10 Pokaz „Ogniem i mieczem” (Helena i Skrzetuski)

14:25 Ocena klaczek dwuletnich rasy śląskiej

15:30 Dekoracja zwycięskich koni

15:40 Pokaz „Ogniem i mieczem” (Tatarzy)

15:55 Ocena klaczy trzyletnich rasy śląskiej

16:20 Dekoracja zwycięskich koni

16:30  Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla dzieci

16:40 Wybór czempiona wystawy w rasie śląskiej

17:00 Uroczyste zamknięcie wystawy

 

Regulamin

Lista koni

 

Informacja dla wystawców:

-Zgłoszenia koni przyjmuje OZHK we Wrocławiu 71/321-25-53, w nieprzekraczalnym terminie do 28 kwietnia 2016 r. lub wyczerpania puli miejsc.

-Potwierdzeniem uczestnictwa na Wystawie jest wpłacenie kwoty 100 zł (do 28 kwietnia 2016) od zgłoszonego konia na konto organizatora: 75 2030 0045 1110 0000 0035 8140 (OZHK, ul. Olszewskiego 7, 51-642 Wrocław). W tytule przelewu proszę wpisać: "Imię i Nazwisko Właściciela - nazwę konia - "Wystawa Siedlec 2016". W przypadku nie wzięcia udziału w Wystawie wpisowe nie będzie zwracane.

-W wystawie mogą brać udział konie hodowli polskiej, zakwalifikowane do wpisu do ksiąg prowadzonych przez Polski Związek Hodowców Koni będące własnością członków Związku opłacających aktualne składki.

 

Hodowcy proszeni są o:

-przywiezienie koni do godziny 9:00 w niedzielę 

-odbiór numerów startowych - niedziela 9:00-9:30 - po okazaniu paszportu konia i uiszczeniu kaucji zwrotnej

-w przypadku problemów z dowiezieniem koni prosimy o wcześniejszą informację telefoniczną (71/321 25 53 lub 783 988 386) 

-obowiazkowe szczepienie koni przeciwko grypie (harmonogram szczepień ); konie bez ważnych szczepień oraz wykazujące objawy chorobowe nie będą dopuszczone do udziału w wystawie

-przewidziano premiowanie źrebiąt zgodnie z regulaminem PZHK (nagrody pieniężne dla właścicieli najwyżej ocenionych koni (dot. członków opłacających regularnie składki członkowskie)

- nagrody będą wypłacane właścicielom koni po okazaniu dowodu osobistego, lub osobie upoważnionej po okazaniu dowodu osobistego oraz pisemnego upoważnienia wystawionego przez przez właściciela konia (dane i podpis właściciela konia (imię nazwisko, adres, pesel i nr dowodu) oraz dane osoby upoważnionej (imię nazwisko, adres, pesel i nr dowodu).

 

<< Wstecz