Aktualności

Ustawa o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

2016-04-29 08:44

Przedstawiamy opu­bli­ko­waną w Dz. U. z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. pod poz. 588 ustawę z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, która wcho­dzi w ży­cie dnia 5 maja 2016 r.

<< Wstecz