Aktualności

Wyniki próby dzielności ogierów - ZT Książ

2015-10-20 10:04

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­kami zaprzę­go­wej próby dziel­n­ści ogie­rów rasy ślą­skiej oraz innych ras szla­chet­nych po 60-dniowym Zakładzie Treningowym w Książu, która odbyła się w dniach 16-17 paź­dzier­nika 2015 r.

<< Wstecz