Aktualności

Aukcja koni rasy śląskiej i innych ras szlachetnych - OHZ Kamieniec - Stado Książ - 17.10.2015

2015-10-13 10:06

W imie­niu OHZ Kamieniec - Stado Książ zapra­szamy do zapo­zna­nia się z warun­kami aukcji która odbę­dzie się w dniu 17 paź­dzier­nika po zakoń­cze­niu próby dziel­no­ści ogie­rów śląskich.

<< Wstecz