Aktualności

Wykład „Sytuacja i analiza rodów męskich w hodowli koni rasy śląskiej w Polsce w 2015 r.” - OHZ Kamieniec - Stado Książ -16.10.2015

2015-10-13 08:47

Wszystkich hodow­ców, wła­ści­cieli oraz miło­śni­ków koni rasy ślą­skiej ser­decz­nie zapra­szamy na wykład Pana Janusza Lawina, wie­lo­l­niego Przewodniczącego Komisji Księgi Stadnej koni rasy ślą­skiej, pt. „Sytuacja i ana­liza rodów męskich w hodowli koni rasy ślą­skiej w Polsce w 2015 r.”.

Spotkanie, zapla­no­wane jest na pierw­szy dzień próby ogie­rów ras szla­chet­nych w ZT Książ (16 paź­dzier­nika 2015 r., pią­tek), rozpocznie się koło godz. 1800.

<< Wstecz