Aktualności

Aukcja Ogierów Zimnokrwistych - kwalifikacja klaczy rasy sztumskiej i sokólskiej - Bogusławice

2017-10-03 08:28

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Kielcach - biuro w Bogusławicach informuje, że w dniu 05.10.2017 na terenie Stada Ogierów Bogusławicach odbędzie się Komisyjna ocena pokroju i próby użytkowości dla klaczy zgłaszanych do uczestnictwa w programie ochrony koni sztum. i sok. Prosimy o zgłaszanie klaczy, które w przyszłości mają być wprowadzone w program ochrony zasobów genetycznych koni. Zgłoszenia w formie pisemnej pocztą zwykłą na adres biura: OZHK Kielce - biuro w Bogusławicach Bogusławice 58, 97-320 Wolbórz lub na adres mailowy: ozhkkielce@gmail.com Należy podać imię i nazwisko właściciela klaczy oraz numer paszportu konia. Proponowane klacze muszą mieć ukończone 25 miesięcy na dzień 15.10.2017 Program szczegółowy próby użytkowości podczas kwalifikacji w załączeniu. Komisyjny przegląd odbędzie się w godzinach popołudniowych po Aukcji Ogierów rasy pkz. (zwózka klaczy do SO w Bogusławicach do godz. 12;00) PRZYPOMINAMY: W programie ochrony mogą uczestniczyć jedynie klacze, które już uczestniczą a w przypadku klaczy "nowych", które jeszcze nigdy nie uczestniczyły w programie muszą zostać poddane w/w kwalifikacji i próbie użytkowości. WYMIANA KLACZY W PROGRAMIE: Przypominamy, że po 1 stycznia 2017 bez oceny komisyjnej, o której mowa, będą mogły być wymieniane tylko klacze wprowadzane na miejsce wycofywanych ze względu na działanie siły wyższej: upadki, wybrakowanie z hodowli ze zględu na chorobę. Wprowadzana na zamianę klacz będzie wstępnie oceniana przez pracownika OZHK/WZHK i kwalifikowana warunkowo do czasu przedstawienia jej na jednym z przeglądów lub wystaw. Klacze wymieniane z innych powodów (sprzedaż, decyzja hodowcy, wymiana ze wzgl. na selekcję stada itd.) będą musiały być wcześniej poddane ocenie komisyjnej na w/w przeglądach.

Program prób użytkowości 

 

<< Wstecz