Aktualności

DOPŁATY - EKOLOGIA - Zaświadczenie o zarejestrowanych koniach

2017-09-07 10:49

Dolnośląski Związek Hodowców Koni przypomina o możliwości uzyskania zaświadczenia o zarejestrowanych koniowatych (w terminie od 1 stycznia do 30 września) w rejestrze koniowatych (dotyczy gospodarstw ekologicznych). Zaświadczenia będą wysyłane przez Związek Hodowców Koni 2 października.

Zaświadczenie należy dostarczyć do właściwego dla miejsca zamieszkania oddziału ARIMR najpóźniej do dnia 31 października bieżącego roku.

 

 

W celu uzyskania w/w zaświadczenia należy wypełnić poniższy wniosek (pdf doc ) następnie dostarczyć

mailowo : ozhk.wroclaw@interia.pl,  lub

listownie/osobiście : Dolnośląski Związek Hodowców Koni ul. Olszewskiego 7 51-642 Wrocław

 

oraz uiścić na konto Związku  opłatę za wydanie wniosku  20 zł + 5,50 za wysyłkę listem poleconym.

<< Wstecz