Aktualności

WYNIKI Próby dzielności ogierów ZT Książ 06-07.10.2017

2017-10-12 10:44

Wyniki próby dzielności ogierów rasy śląskiej w ZT Książ 6-7.10.2017 

DALZ - FINAŁ - 14-15.10.2017 KSIĄŻ - Wyniki

2017-10-05 08:04

Celem DOLNOŚLĄSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI ZAPRZĘGOWEJ jest promocja i rozpowszechnienie dyscypliny sportu jakim jest powożenie zaprzęgami, jako formy aktywnego wypoczynku dla młodzieży i dorosłych, propagowanie prywatnej hodowli koni ze szczególnym uwzględnieniem rasy konia śląskiego, zachęta do dobrego przygotowania i wyszkolenia koni zaprzęgowych, pobudzenie konkurencji i współzawodnictwa między hodowcami Dolnośląskiego Związku Hodowców Koni, spotkanie integracyjne i towarzyskie połączone z wymianą doświadczeń

Organizator: KUBAŃSKIE Driving Team - Karolina, tel. 663 924 159 Justyna, tel. 507 079 862

DOKUMENTY ORAZ PROPOZYCJE  

WYNIKI  

Aukcja koni w SO Książ - 07.10.2017

2017-10-04 13:16

Informujemy,że aukcja koni w SO Książ rozpocznie się po zakończeniu próby dzielności ogierów śląskich w sobotę 07.10.2017r. (około godz. 16:30). Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem koni oferowanych na sprzedaż w ramach aukcji. Katalog   

 

Aukcja Ogierów Zimnokrwistych - kwalifikacja klaczy rasy sztumskiej i sokólskiej - Bogusławice

2017-10-03 08:28

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Kielcach - biuro w Bogusławicach informuje, że w dniu 05.10.2017 na terenie Stada Ogierów Bogusławicach odbędzie się Komisyjna ocena pokroju i próby użytkowości dla klaczy zgłaszanych do uczestnictwa w programie ochrony koni sztum. i sok. Prosimy o zgłaszanie klaczy, które w przyszłości mają być wprowadzone w program ochrony zasobów genetycznych koni. Zgłoszenia w formie pisemnej pocztą zwykłą na adres biura: OZHK Kielce - biuro w Bogusławicach Bogusławice 58, 97-320 Wolbórz lub na adres mailowy: ozhkkielce@gmail.com Należy podać imię i nazwisko właściciela klaczy oraz numer paszportu konia. Proponowane klacze muszą mieć ukończone 25 miesięcy na dzień 15.10.2017 Program szczegółowy próby użytkowości podczas kwalifikacji w załączeniu. Komisyjny przegląd odbędzie się w godzinach popołudniowych po Aukcji Ogierów rasy pkz. (zwózka klaczy do SO w Bogusławicach do godz. 12;00) PRZYPOMINAMY: W programie ochrony mogą uczestniczyć jedynie klacze, które już uczestniczą a w przypadku klaczy "nowych", które jeszcze nigdy nie uczestniczyły w programie muszą zostać poddane w/w kwalifikacji i próbie użytkowości. WYMIANA KLACZY W PROGRAMIE: Przypominamy, że po 1 stycznia 2017 bez oceny komisyjnej, o której mowa, będą mogły być wymieniane tylko klacze wprowadzane na miejsce wycofywanych ze względu na działanie siły wyższej: upadki, wybrakowanie z hodowli ze zględu na chorobę. Wprowadzana na zamianę klacz będzie wstępnie oceniana przez pracownika OZHK/WZHK i kwalifikowana warunkowo do czasu przedstawienia jej na jednym z przeglądów lub wystaw. Klacze wymieniane z innych powodów (sprzedaż, decyzja hodowcy, wymiana ze wzgl. na selekcję stada itd.) będą musiały być wcześniej poddane ocenie komisyjnej na w/w przeglądach.

Program prób użytkowości 

 

Aukcja Ogierów Zimnokrwistych - kwalifikacja klaczy rasy sztumskiej i sokólskiej - Gorzów

2017-10-03 07:59

ZHKZL zaprasza na Aukcję Ogierów Zimnokrwistych. Impreza odbędzie się w piątek 13.10.2017 w Stadninie koni Czechówka w Gorzowie Wlkp. Po zakończonej Aukcji planowana jest wstępna kwalifikacja klaczy rasy sztumskiej i sokólskiej, proponowanych do uczestnictwa w programach ochrony zasobów genetycznych koni,(minimalna liczba klaczy -5szt danej rasy). Bezpośrednio po kwalifikacji klaczy odbędzie się Premiowanie źrebiąt. Udział w premiowaniu będą miały źrebięta wszystkich ras, posiadające prawo wpisu do ksiąg hodowlanych prowadzonych przez PZHK.

Plan dnia:

godz. 8.00 wstępna polowa próba dzielności ogierów.

godz. 10.00 komisyjna ocena ogierów- kwalifikacja do hodowli Po zakończonej aukcji

około godz.14.00-wstępna kwalifikacja klaczy

około godz. 15.00 -Premiowanie źrebiąt opłaty: wpisowe + opłata za próbę ogierów -100 zł.

Program prób użytkowości 

 

Opłaty za stanowiska dla ogierów w wysokości 50 zł. Pobierane będą przez gospodarza obiektu.(tel.692668423) Zapraszamy !!!

Zasadnicza próba dzielności klaczy i ogierów rasy konik polski

2017-10-02 14:58

Informujemy, iż zasadnicza próba dzielności klaczy i ogierów rasy konik polski odbędzie się 28 października 2017 r. w Gospodarstwie Państwa Chyłków w Stankowicach.

Lista koni:

PRÓBA WIERZCHOWA:

1. LEWIN IZERY - 616011670036513 - Chyłek Joanna, Stankowice

2. HUCUL- 616011580416513 - Drzewiecka Agnieszka, Mlądz

3. TYMOTKA-BAZYLIA- 616011540101711 - Kanior-Schott Maria, Pszczyna

 

PRÓBA ZAPRZĘGOWA:

1. TALA - 616011570043909 - Kanior-Schott Maria, Pszczyna

Kwalifikacja ogierów ZT Książ 2017– relacja filmowa

2017-09-26 08:54

Zapraszamy do obej­rze­nia fil­mi­ków z kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów do ZT Książ 2017.

Relacja filmowa 

 

 

Test obcego powożącego - SO Książ - 03.10.2017 r. ZMIANA TERMINU !!!

2017-09-22 09:11

Informujemy, iż ze względu na niekorzystne warunki pogodowe i trudne podłoże uległ zmianie termin testu obcego powożącego w ZT Książ. Próba planowana na dzień jutrzejszy (26 września) została przełożona na następny wtorek (3 października). Rozpoczęcie planowane jest na godz. 9:00, a obcym powożącym będzie Alicja Chodkiewicz.

 

 

Wystawa Hodowlana Młodzieży Rasy Śląskiej i Konik Polski-16.09.2017 - Lubomierz

2017-09-20 14:17

Zapraszamy do zapoznania się z galerią i wynikami Wystawy Hodowlanej Młodzieży Rasy Śląskiej i Konik Polski,  która odbyła się 16.09.2017 w Lubomierza.  

Wyniki      Galeria  

 

 

Dolnosląski Związek Hodowców Koni i Terenowe Koło Hodowców Koni w Jeleniej Górze zawiadamiają, iż Wystawa Koni Hodowlanych (ogierków rocznych, klaczek rocznych i dwuletnich rasy śląskiej i koników polskich), rozpocznie się 16 września 2017 r. o godzinie 10:00 - (sobota) w Lubomierzu.  

Zgłoszenia koni przyjmujemy pod numerem telefonu: 71/321-25-53, w nieprzekraczalnym terminie do 28 sierpnia 2017 r.

Regulamin: 

Lista koni (zamknięta):  

Aktualizacja: 5.09.2017

 

NR kat.

Nazwisko i Imię wł.

Nazwa

Data ur.  urodzenia

1

Jackiewicz Hipolit

KAMA PAŁAC

2016/08/03

2

Rozenbajger Krzysztof

KATALFA

2016/06/01

3

Jackiewicz Hipolit

KALIA PAŁAC

2016/07/27

4

Schuler Pia

DAFNE PI

2016/05/12

5

Chyłek Joanna

DŻAMILA IZERY

2016/03/15

6

Drzewiecka Agnieszka

KROKUS IZERY

2016/02/29

7

Chyłek Joanna

GRZYWACZ IZERY

2016/02/10

8

Drzewiecka Agnieszka

KORAL IZERY

2016/02/26

9

Chyłek Joanna

NIWA IZERY

2016/01/27

10

Furman Rafał

DALIA-6

2015/12/12

11

Zwoliński Bogdan

MERI

2015/09/09

12

Giertuga-Nowak Kinga

RODOS

2016/04/30

13

Gidzińska Joanna

LATINO

2016/03/28

14

Kasperowicz Adam

IWAROL

2016/03/29

15

Gidzińska Joanna

BOSTON

2016/03/23

16

Andrys Tadeusz

GOLJAT

2016/03/21

17

Kasperowicz Adam

INAR

2016/03/12

18

Byk Kazimierz

REN

2016/03/09

19

Kosiński Bolesław

HERB

2016/03/09

20

Baran Tadeusz

PARYS

2016/03/04

21

Byk Kazimierz

RIO GRANDE

2016/02/19

22

Pasternak Andrzej

ASESOR AP

2016/03/15

23

Wityk Krystian

KORSARZ

2016/01/17

24

Baran Tadeusz

LUMENA

2016/05/26

25

Pihut Paweł

BAJLA

2016/05/19

26

Jadach Piotr

BETANIA

2016/04/29

27

Adamowicz Franciszek

DORA

2016/04/27

28

Ambroży Łukasz

ADELL

2016/03/28

29

Andrys Tadeusz

WENUS-PH

2016/03/03

30

Gonet Magdalena

BOLONIA

2016/02/27

31

Paczkowski Andrzej

LISA

2016/01/07

32

Mazur Radosław

LIMBA

2016/05/22

33

Szwechłowicz Mariusz

ISANA

2015/11/02

34

Salwa Marcin

LOARA

2015/06/03

35

Paczkowski Andrzej

BARCELONA

2015/05/15

36

Byk Kazimierz

RUANDA

2015/04/04

37

Jadach Piotr

LUNA

2015/03/27

38

Paczkowski Henryk

WALENTYNKA

2015/03/24

39

Gidzińska Joanna

LEJDI

2015/03/17

40

Zygnerski Jarosław

PIANKA

2015/01/02

 Informacja dla wystawców:


Hodowcy proszeni są o:

- przywiezienie koni do godziny 9:00 w sobotę (plac przy ul. Majowej -trasa na Oleszną Podgórską)

- odbiór numerów startowych - sobota 9:00-9:30 - po okazaniu paszportu konia i uiszczeniu kaucji zwrotnej (20 zł)

- w przypadku problemów z dowiezieniem koni prosimy o wcześniejszą informację telefoniczną (71/321 25 53 lub 783 988 386) 

- obowiazkowe szczepienie koni przeciwko grypie (harmonogram szczepień )

- przewidziano premiowanie źrebiąt zgodnie z regulaminem PZHK  (nagrody pieniężne dla właścicieli najwyżej ocenionych koni (dot. członków opłacających regularnie składki członkowskie)

- nagrody będą wypłacane właścicielom koni po okazaniu dowodu osobistego, lub osobie upoważnionej po okazaniu dowodu osobistego oraz pisemnego upoważnienia wystawionego przez przez właściciela konia (dane i podpis właściciela konia (imię nazwisko, adres, pesel i nr dowodu) oraz dane osoby upoważnionej (imię nazwisko, adres, pesel i nr dowodu).

- konie na imprezę należy dostarczyć własnym transportem, zabierając paszę treściwą i siano na okres trwania wystawy. Koszty transportu nie zostaną zwrócone.

Dodatkowy turnus ZT Łąck (zamiast II turnusu ZT Bielice)

2017-09-08 12:25

In­for­mu­jemy, że od­wo­ła­ny zo­sta­je II tur­nus Zakładu Treningowego dla kla­czy ras szla­chet­nych w ZT Bielice. W miej­sce Zakładu w Bielicach za­pla­no­wa­ny jest do­dat­ko­wy tur­nus w Zakładzie Treningowym w Łącku w tym sa­mym ter­mi­nie co pier­wot­nie ZT Bielice tj. w okre­sie 09.10. – 07.12.2017 r.
Za utrud­nie­nia prze­pra­sza­my oraz wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­sza­my do zgła­sza­nia kla­czy do ZT w Łącku.

DOPŁATY - EKOLOGIA - Zaświadczenie o zarejestrowanych koniach

2017-09-07 10:49

Dolnośląski Związek Hodowców Koni przypomina o możliwości uzyskania zaświadczenia o zarejestrowanych koniowatych (w terminie od 1 stycznia do 30 września) w rejestrze koniowatych (dotyczy gospodarstw ekologicznych). Zaświadczenia będą wysyłane przez Związek Hodowców Koni 2 października.

Zaświadczenie należy dostarczyć do właściwego dla miejsca zamieszkania oddziału ARIMR najpóźniej do dnia 31 października bieżącego roku.

 

 

W celu uzyskania w/w zaświadczenia należy wypełnić poniższy wniosek (pdf doc ) następnie dostarczyć

mailowo : ozhk.wroclaw@interia.pl,  lub

listownie/osobiście : Dolnośląski Związek Hodowców Koni ul. Olszewskiego 7 51-642 Wrocław

 

oraz uiścić na konto Związku  opłatę za wydanie wniosku  20 zł + 5,50 za wysyłkę listem poleconym.

Wycieczka na Korung Holsztyński plus Klatte, Bockmann i Sprehe

2017-08-23 09:29

Wycieczka na kwalifikacje ogierów holsztyńskich w Neumunster oraz prezentacja ogierów Klatte, Sprehe i Bockmann. Zwiedzanie stada ogierów w Celle lub Moritzburgu

Film z poprzedniej wycieczki z roku 2009:

Program wycieczki:

2 listopada, Czwartek
wyjazd z Krakowa do Hamburga i odbiór uczestników na trasie austostray A4 w Katowicach, Opolu i Wrocławiu.
Nocleg w Hamburgu lub Lubece.

3 listopada, Piątek
wyjazd do Neuminster (70km) na kwalifikowanie ogierów (to będzie drugi dzień kwalifikacji), powrót i zwiedzanie Hamburga (autokarem przez Centrum) potem wyjście do centrum na wspólną kolację

4 listopada, Sobota
Wyjazd do stajni prywatnych hodowców i właścicieli ogierów Klatte, Bockmann i Sprehe (okolice Oldenburga). Nocleg w Bremie, wieczorne wyjście do centrum miasta.

5 listopada, Niedziela
powrót do Krakowa przez Wrocław, Opole, Katowice.
Po drodze zwiedzanie stada ogierów w Celle lub Moritzburgu
(w zależności, z którym stadem uda się ustalić lepszy program zwiedzania)

Koszt wycieczki: 1200zł od osoby i obejmuje:
przejazdy, noclegi (ze śniadaniem), ubezpieczenie i bilet wstępu na kwalifikowanie ogierów w Neuminster.

Zachęta dla hodowców: rabat minimum 20% na ofertę nasienia mrożonego ogierów Sprehe.
W zależności od ilości chętynych będziemy negocjować dodatkowe rabaty. Decyzję o kupnie będzie trzeba podjąć do końca listopada 2017 (nie na miejscu), wysyłka w wybranym terminie wiosną 2018.

Chętnych prosimy o kontakt z organizatorem pod tel 603 87 68 82 lub na e-mail: bslazak@gmail.com

Podczas zgłoszenia wymagana będzie wpłata zaliczki w kwocie 300 zł w teminie do 30 września, potem reszta kwoty 900zł w terminie do 25 paździenika.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wycieczki w związku z niewystarczającą ilością chętnych. W takiej sytuacji zaliczka będzie niezwłocznie zwrócona na konto nadawcy (zgłaszającego)

Konto bankowe: ING Bank Śląski Nr. 34 1050 1386 1000 0002 0276 1706

Premiowanie Źrebiąt Pod Matkami 12.08.2017 Rybnica

2017-08-21 13:54

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oraz galerią zdjęć z Premiowania Źrebiąt Pod Matkami które odbyło się 12  sierpnia 2017 r. (sobota) w Rybnicy.  

 Galeria                        Wyniki 

 

Zgłoszenia koni przyjmuje DZHK we Wrocławiu 71/321-25-53, w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca  2017 r. Minimalna liczba koni w każdej klasie - 3 źrebaki pod matkami.

 

Regulamin 

  

Lista koni:

aktualizacja: 27.07.2017

 

LP

Nazwisko i Imię wł.

Nazwa-matki

źrebaka

Numer Paszportu

WPISOWE 60 ZŁ

Nazwa źrebaka

 

1

Chyłek Joanna

ORNOWIANKA

616011600414008

 

OLCHA IZERY

2

Chyłek Joanna

DYMISJA

616011590024907

 

DERKACZ IZERY

3

Chyłek Joanna

BRZOZA IZERY

616011670036813

 

BIEBRZA IZERY

4

Furman Rafał

MELODIA

616011600065401

 

MUSTANG-8

5

Adamczyk Justyna

SORAJA

616013610248007

 

SOPEL-hafl.

6

Paczkowski Henryk

WENECJA

616008670026912

 

WENA-PH

7

Wityk Krystian

LAYLA

616008670031010

 

LIBIA

8

Ambroży Łukasz

ARIA

616008670005104

 60

ATALANTIS FAMILIA

9

Andrys Tadeusz

HAWANA

616008670003413

 

HEROINA

10

Baran Tadeusz

LUNA

616008670059509

 

LILIA

11

Baran Tadeusz

PANAMA

616008670059709

 

PATENT

12

Wójcik Michał Józef

DORIS

616008670126810

 

DUMNA

13

Bram Rafał

BAZYLIA

616008670148406

 

BARLO

14

Grabowski Bartłomiej

MADERA

616008670000517

 

MEDI BG

15

Szymanek Agnieszka

HAIKE OET DAOL'N

 

 60

HIGH DANCE

16

Duszyński Michał

ARACENTO

 

 

 60

PLAY

17

Giertuga-Nowak Kinga

 

RIANA

 

616008670025617

 

 60

RIBORD

 

Potwierdzeniem uczestnictwa w Wystawie jest wpłacenie kwoty 60 zł (do 31 lipca 2017) od zgłoszonej klaczy ze źrebakiem na konto organizatora: 75 2030 0045 1110 0000 0035 8140 (OZHK, ul. Olszewskiego 7, 51-642 Wrocław). W tytule przelewu proszę wpisać: "Imię i Nazwisko Właściciela - Premiowanie źrebiąt Rybnica 2017". W przypadku nie wzięcia udziału w Wystawie wpisowe nie będzie zwracane. Minimalna liczba koni w każdej klasie - 3 źrebaki pod matkami.

 

Konie na imprezę należy dostarczyć własnym transportem, zabierając paszę treściwą i siano na okres trwania wystawy, słoma będzie zabezpieczona nieodpłatnie. Koszty transportu nie zostaną zwrócone.

 

DOLNOŚLĄSKA AMATORSKA LIGA ZAPRZĘGOWA DALZ 2017

2017-08-11 15:13

III ELIMINACJA - 30.09.2017 - STAJNIA AGRO-PODKÓWKA ŚWIDNIK

 

Do pobrania:  

 

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Cel imprezy:
*promocja i rozpowszechnienie dyscypliny sportu jakim jest powożenie zaprzęgami, jako formy aktywnego wypoczynku dla młodzieży i dorosłych
*ocena i weryfikacja wartości użytkowej koni rasy śląskiej i nie tylko
*propagowanie prywatnej hodowli koni ze szczególnym uwzględnieniem rasy konia śląskiego
*zachęta do dobrego przygotowania i wyszkolenia koni zaprzęgowych
*pobudzenie konkurencji i współzawodnictwa między hodowcami Dolnośląskiego Związku Hodowców Koni we Wrocławiu
*spotkanie integracyjne i towarzyskie połączone z wymianą doświadczeń

2. Ranga imprezy:
liga amatorska – ujeżdżenie, maraton, konkurs zręczności powożenia

3. Organizator:
KUBAŃSKIE Driving Team - Karolina, tel. 663 924 159
Justyna, tel. 507 079 862
Stajnia AGRO-PODKÓWKA Anna i Tomasz Stelmach, tel. 503 021 427

4. Miejsce imprezy: Agroturystyka „Podkówka”, Świdnik 62, 58-410 Marciszów k/Bolkowa

 II. WARUNKI TECHNICZNE
1. Termin imprezy – 30.09.2017 – sobota
2. Sędzia Główny: Czesław Konieczny
3. Gospodarz toru: Czesław Konieczny
4. Klasyfikacja wg kategorii:
duże konie – singiel
duże konie – pary
kuce – singiel

UWAGA!!! Minimalna ilość zaprzęgów w danej kategorii – 3 – w przypadku mniejszej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do połączenia kategorii wg własnego uznania

5. Program imprezy:
08:45-09:30 – Rejestracja uczestników
09:30-10:15 – Odprawa techniczna
10:55 – Oficjalne rozpoczęcie
11:00-13:00 – Ujeżdżenie – Program wg załącznika nr 3 do Regulaminu DALZ, czworobok 50m x 25m
14:00-16:00 – Maraton + Konkurs Zręczności Powożenia
16:30-17:00 – Ogłoszenie wyników III Eliminacji DALZ 2017, dekoracja, wręczenie nagród, runda honorowa

6. Podłoże: hipodrom – trawiasto-ziemiste, rozprężalnia – trawiaste i piaszczyste

III. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Zgłoszenia:
Termin zgłoszeń wstępnych: 22.09.2017
Termin zgłoszeń ostatecznych: 27.09.2017 (prosimy o terminowe zgłoszenia)
zgłoszenie w dniu imprezy podczas rejestracji – dodatkowa opłata 100 zł

Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do propozycji) prosimy wysyłać na adres:
dalz.zawody@wp.pl

2. Warunki finansowe:
Wpisowe: 100 zł od zaprzęgu płatne podczas rejestracji w BIURZE ORGANIZATORA
Boksy – 50 zł/konia - ilość ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Organizator udostępnia boksy przed imprezą za dodatkową opłatą 50 zł/konia/dobę
Istnieje możliwość zakupienia siania – informacja na miejscu
Pasza we własnym zakresie

3. Badania lekarskie i oświadczenia:
Uczestników obowiązuje aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania jazdy konnej. Organizator rekomenduje powożącym i luzakom, zwłaszcza niepełnoletnim, wykupienie ubezpieczenia NNW obejmującego uprawianie sportów jeździeckich. Dodatkowo przy zgłoszeniu osoby do lat 18-tu wymagana jest pisemna zgoda rodziców bądź prawnych opiekunów na udział w imprezie (załącznik nr 2 do Regulaminu DALZ 2016)

4. Zakwaterowanie i wyżywienie:
Noclegi - 50 zł/dobę/osoby - rezerwacja u Organizatora - Tomek Stelmach, tel. 503 021 427
Wyżywienie – we własnym zakresie lub na miejscu u Organizatora - śniadanie 15 zł/osoby, obiadokolacja 30 zł/osoby

IV. NAGRODY
Dla Zwycięzców: medale, floo, nagrody rzeczowe
Dla pozostałych zawodników: floo

V. INNE
1. Ograniczenia odpowiedzialności:
* Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań uczestników i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych wydarzeń. Uczestnicy i właściciele odpowiadają osobiście za zniszczenia w stosunku do osób trzecich, spowodowane przez nich samych, ich pracowników lub ich konie. Dlatego zalecane jest ubezpieczenie uczestników i koni od następstw nieszczęśliwych wypadków i innych zdarzeń losowych na czas udziału w imprezie.
* Powożący oraz luzak nie mający 18 lat – wymagana pisemna zgoda rodziców, opiekunów do udziału w imprezie – załącznik nr 2 do Regulaminu DALZ
* Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie i propozycjach imprezy

2. Sprawy weterynaryjne
Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni.

!!! SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!!

Katalog ogierów śląskich i innych ras szlachetnych do ZT Książ

2017-08-03 13:39

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z katalogiem ogierów ra­sy ślą­skiej oraz po­zo­sta­łych ras szla­chet­nych, zgło­szo­nych na kwa­li­fi­ka­cję do 60-​dniowego sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu o pro­fi­lu za­przę­go­wym w ZT Książ.

Kwalifikacja od­bę­dzie się w dniach 7-​8 sierp­nia 2017 r. (poniedziałek-​wtorek). Właścicieli ogie­rów ra­sy ślą­skiej pro­si­my o przed­sta­wie­nie ko­ni do iden­ty­fi­ka­cji, ba­da­nia we­te­ry­na­ryj­ne­go oraz ko­mi­syj­ne­go po­mia­ru w po­nie­dzia­łek o godz. 15:00, zaś wła­ści­cie­li ogie­rów po­zo­sta­łych ras szla­chet­nych we wto­rek, rów­nież o godz. 15:00. W ka­ta­lo­gu za­miesz­czo­ne są rów­nież zasady kwalifikacji ogie­rów.

Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­sza­my.

UWAGA! Obligatoryjne ubezpieczenia koni w Zakładach Treningowych

2017-08-03 13:38

Polski Związek Hodowców Koni na wnio­sek ho­dow­ców na­wią­zał współ­pra­cę z fir­mą ubez­pie­cza­ją­cą ko­nie bę­dą­ce w tre­nin­gu sta­cjo­nar­nym w Zakładach Treningowych. Począwszy od kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów ślą­skich do ZT Książ (07-08.08.2017 r.) obo­wią­zu­je ob­li­ga­to­ryj­ne ubez­pie­cze­nie wszyst­kich za­kwa­li­fi­ko­wa­nych do tre­nin­gu ko­ni. Składka ubez­pie­cze­nio­wa w 2017 ro­ku wy­no­si 120 zł brut­to. Zakres ubez­pie­cze­nia obej­mu­je od­szko­do­wa­nie w przy­pad­ku pad­nię­cia i ubo­ju z ko­niecz­no­ści, trwa­łej utra­ty war­to­ści użyt­ko­wej, od kra­dzie­ży z wła­ma­niem lub ra­bun­ku oraz od po­nie­sio­nych kosz­tów le­cze­nia. Suma ubez­pie­cze­nia w ubez­pie­cze­niu z za­kre­sie peł­nym wy­no­si 10.000 zł, z sub­li­mi­tem od­po­wie­dzial­no­ści w ubez­pie­cze­niu kosz­tów le­cze­nia na jed­no i wszyst­kie zda­rze­nia – 3.000 zł. oraz w ubez­pie­cze­niu trwa­łej utra­ty war­to­ści użyt­ko­wej – 1.000 zł.

VI Wrocławski Korowód Nadziei - 9.09.2017 Rynek-Wrocław

2017-08-03 07:19

Straż Miejska Wrocławia Referat Patroli Konnych wspólnie z Fundacją na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową mieszczącą się we Wrocławiu zaprasza hodowców i miłośników koni do wzięcia udziału jako uczestników "konno- bryczkowego korowodu" w dniu 9 września 2017 roku w VI  Wrocławskim Korowodzie  Nadziei.

ZGŁOSZENIA

 Celem jest zbiórka przez wolontariuszy datków pieniężnych na wyposażenie Przylądka Nadziei – dziecięcego specjalistycznego szpitala transplantacji szpiku kostnego we Wrocławiu, której propagatorką jest Pani Senator prof. Alicja Chybicka. 

Wszelkich informacji udziela kierownik referatu Zbigniew Golonka tel. 600532727, mail patrolkonny@strazmiejska.wroclaw.pl

ZAKŁADY TRENINGOWE KLACZY 2017

2017-07-25 08:10

Ter­mi­ny i wy­ni­ki prób dziel­no­ści, któ­rym zo­sta­ły pod­da­ne kla­cze ras szla­chet­nych w Zakładach Treningowych znajdą Państwo na stronie : 

 

 

Szanowni hodowcy !!!

2017-07-05 10:24

zrzeszeni w Okręgowym Związku Hodowców Koni we Wrocławiu, miło nam zakomunikować, że otrzymaliśmy zgodę Krajowego Rejestru Sądowego na zmianę nazwy naszego  związku i kilku poprawek w statucie . Od tej chwili działamy pod nazwą –DOLNOŚLĄSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW KONI.

Uchwały dotyczące tych zmian podjął Walny Zjazd Sprawozdawczo- Wyborczy, który odbył się 28.03.2017r. Wybrano nowe władze Dolnośląskiego Związku Hodowców Koni 

Za nami pierwsze pół roku działalności, które obfitowało jak zwykle w wiele wydarzeń,  zorganizowanych  dzięki zgodnej współpracy  i zaangażowaniu wielu naszych hodowców oraz pracowników biura związku:

* luty- Pokaz Ogierów Partnice 

*kwiecień- Szkolenie ABC Powożenia ( Godzieszowa)

*maj- Izerska Parada Powozów( Lubomierz)

*maj- Święto Konia (Siedlec)

*maj, czerwiec- dwie eliminacje Dolnośląskiej Ligi Zaprzęgowej.

Wyniki  i galerie  z w/w imprez znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej i fanpage na faceboku.

W maju odbyła się Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych z naszego związku pojechała bardzo dobra stawka koni. I tak w poszczególnych rasach zdobyliśmy:

 

Rasa Śląska:

tytuł czempiona zdobyła bardzo urodziwa i świetna użytkowo REBELIA hod. i własności OHZ Kamieniec Ząbkowicki Sp.zo.o- SO Książ, v-ce czempionem została bardzo typowa i doskonale ruszająca się klacz TOSKANIA hod. i wł. Dariusza Śmichury, trzecie miejsce zdobyła żeńska i bardzo dobrze pokazana w zaprzęgu LOXIA wł. Andrzeja Bryla. Z złotymi medalami wróciły ogiery REWIR wł.Dariusza Śmichury oraz ALGER wł. Henryka Paczkowskiego.

 

Kuce i Konie Małe:

Czempionką i v-ce czempionką zostały dwie bardzo urodziwe i świetnie przygotowane klacze własności Wiesława Apanasewicza LADY LUKRECJA EWITA i FIESTA EWITA. To wspaniały sukces tego zasłużonego hodowcy.

 

Koniki Polskie:

Złoty medal zdobyła klacz DYMISJA własności Joanny Chyłek

Wszystkim jeszcze raz serdecznie gratulujemy i dziękujemy za wiele pozytywnych emocji.